23948sdkhjf

Nå skal bomsnikere få betale

TRANSPORTKRIM:

Regjeringen har lagt frem et forslag om at utenlandske lastebiler kan holdes igjen til bompenger er betalt.

Et flertall på stortinget vil åpne for at lastebilene skal kunne holdes igjen til bompengene er betalt.

Med norske og nordiske selskaper og lastebiler, har det vært mulig å inndrive ubetalte regninger. Utenfor Norden har det derimot ikke vært mulig. Dette har vært et stort problem over lengre tid.

I innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen er det foreslått å endringer i veitrafikkloven og yrkestransportloven. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har dannet flertall mot regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Du finner hele forslagsteksten her: stortinget.no.

Begrensning av utenlandsk lastebiltransport

Nettstedet FriFagbevegelse skriver at flertallet har bedt regjeringen utarbeide et forslag til ny lovhjemmel. I tillegg ber de regjeringen forberede og fremme forslag om begrensning av utenlandsk lastebiltransport i Norge, i tråd med vedtak fra behandlingen av EUs mobilitetspakke.

Det er saksordfører for behandlingen i komiteen, Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø (bildet), godt fornøyd med.

– Vi i opposisjon har etterlyst en lovendring lenge, og har tidligere fremmet forslag om dette. Selv om det nå blir langt enklere å holde igjen kjøretøy er det fortsatt hull i lovverket som ikke blir dekket opp av denne lovendringen, sier hun til FriFagbevegelse.

De forslagene gikk på å ta inn allmenngjøring, informasjonsplikt og påseplikt for oppdragsgivere i veitrafikkloven, og å ta inn manglende innbetalinger og brudd på allmenngjøringsbestemmelsene som en del av systemet for risikoklassifisering i transportbransjen.

Nettstedet skriver videre at i Norge er svært mange av veiprosjektene delfinansiert gjennom bompenger, men erfaringen har vært at svært mange østeuropeiske lastebiler og transportører ikke har betalt for bompasseringene.

Dermed har konkurransevridningen på transportmarkedet bare økt. Med norske og nordiske selskaper og lastebiler, har det vært mulig å inndrive ubetalte regninger, men utenfor Norden har det ikke vært mulig.

Nødvendig å styrke kontrollen

– Kabotasjereglene har gjort at det har vært store problemer med konkurransen fra lavtlønte, men det største problemet har vært ulovlig kabotasje, og manglende kontroll. Det er fullt mulig og helt nødvendig både å styrke kontrollen, og endre det norske lovverket uavhengig av EU. Derfor har Arbeiderpartiet de siste årene foreslått flere midler til økt kontroll av kjøretøy, og i neste års statsbudsjett foreslår vi 50 millioner kroner mer til kontroll. Nå gir EUs mobilitetspakke større begrensning i kabotasjereglene, og det er bra, men vi må også jobbe internasjonalt i kampen mot sosial dumping, sier Leitrø til Fri Fagbevegelse.

Les mer om saken på frifagbevegelse.no.

Opphav og kilder: FriFagbevegelse

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125