23948sdkhjf

Åpnet nå: Mange nye riksveier for modulvogntog

Statens vegvesen har åpnet for at modulvogntog i utgangspunktet kan kjøre på veier som er tillatt for 24 meter lange tømmervogntog.

TRANSPORTØKONOMI:

Fra i dag 21. desember åpnes de fleste riksvegstrekningene som er tillatt for 24 meter tømmervogntog også for modulvogntog.

Det er begrensninger enkelte steder, opplyser Statens vegvesen.

Det er imidlertid fylkeskommunene og kommunene skal avgjøre hvilke fylkesveier og kommunale veier som åpnes for modulvogntog.

I høringsrunden ble det uttrykt bekymring for økt slitasje og økte kostnader til vedlikehold av veiene.

Det er i første omgang et mindre antall fylkesveier som åpnes for modulvogntog. Flere strekninger vil ventelig åpnes ved neste revisjon av veilistene.

Det er modulvogntog av type 1 og 2 som kan gå på tømmerveier. Modulvogntog type 3 tilfredsstiller ikke de nye sporingskravene. Modulvogntog er inntil 25,25 m lange. 

Kan du dette om 25,25 meter modulvogntog?

Fakta

  • Modulvogntog med lengde inntil 25,25 m har vært tillatt i Norge siden 2008, først som en prøveordning, og fra 2014 på permanent basis. I dag dekker modulvogntogvegnettet ca. 5 150 km, hvorav om lag 4 250 km er riksveg. 
  • Statens vegvesen sendte 11. mars 2020 på høring forslag om å tillate modulvogntog på alle veier som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Endringen ville gi modulvogntogene adgang til et vegnett på ca. 55 000 km.
  • Nærmere bestemt innebar forslaget å endre sporingskravet slik at modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog får trafikkere veger som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Modulvogntog type 3, som på grunn av sin konstruksjon ikke vil kunne oppfylle det skjerpede sporingskravet, vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntognett. Det samme vil i en overgangsperiode gjelder type 1 og 2 som ikke oppfyller nytt sporingskrav.
  • Etter høringen har departementet fastslått at fylkene og kommunene får ansvaret for å bestemme hvilke slike strekninger på fylkes- og kommunale veier som skal åpnes for modulvogntog.
  • I tillegg til de foreslåtte forskriftsendringene, innebar forslaget også å gå bort fra å dagens ordning hvor Statens vegvesen vurderer hver ny modulvogntogstrekning i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog.

Artikkelen er en del av vårt tema om Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062