23948sdkhjf

Lyst ut igjen: Kvitsøy-kontrakten E15

Statens vegvesen har sendt ut den første kontrakten på landets suverent største vegprosjekt ut i markedet. Vegvesenet regner med byggestart i høst.

E39 Rogfast. Entreprise E15 - Kvitsøytunnelen og fylkesveg

Konkurransegrunnlaget gjelder entreprise E15 som omfatter Kvitsøytunnelen og ny fylkesveg 4692 på Kvitsøy og tidsfristen er satt til 8.mars 2021 og prosjektet skal være ferdig mai 2024.

Les også: Øker statens bidrag til 40 prosent
Les også: Sprekk på 6 milliarder kroner
Les også: Kvitsøy-kontrakten ble for dyr
Les også: Kun ett tilbud på Kvitsøy-kontrakten

Stort prosjekt

Statsbudsjettet for 2021 har en utgiftsside på 1 500 milliarder kroner. Det siste året har Statens vegvesen redusert kostnadene på Rogfast med 1,7 milliarder kroner. Den første fjordkryssingen for ny E39 mellom Stavanger og Bergen er beregnet til 24,8 milliarder kroner. Staten tar ansvaret for 40 prosent. Resten skal dekkes av bompenger. 

Beskrivelse: Entreprise E15

Kvitsøytunnelen skal bygges med ett løp med tverrsnitt T10,0 ca 3.5 km. Tunnelen skal drives på 7% synk ned mot fremtidig kryss med Boknafjordtunnelen. I enden av tunnelen på kote ca -230 skal det bygges en 190 meter lang adkomsttunnel T7,5 til nærmeste ventilasjonshall. Entreprisen omfatter sprengning og sikring av tunnelen, samt grøft- rørarbeider og vegbygging. Vann og frostsikring og tekniske bygg og andre installasjoner skal utføres i neste entreprise.

På Kvitsøy skal veg 22100 bygges som tofelts veg med fortau fra pr 100 på Hellesøy i ca. 1650 m lengde samt nytt kryss med eksisterende FV 4692. Forskjæring til tunnel inkludert grøfter skal sprenges og lastes ut. Fra pr 100 på veg 22100 skal det bygges midlertidig veg til profil 335 på veg 18000 i tunnel. Det skal og bygges en interimsveg forbi forskjæringen.

Det skal bygges tre plasstøpte bruer med bredde på 11 m

Bruene har følgende lengder:
• Bru Hellesøy, 3 spenn. Bruplate 83 m.
• Bru Langøy, ett spenn. bruplate 20m.
• Bru Torneskjær, ett spenn, bruplate 20 m.

Geologi

Det er knyttet forholdsvis stor usikkerhet til geologien i området. Det er registrert soner med lave, stedvis svært lave (< 3 000 m/s) seismiske hastigheter. Det er forventet at noen av sonene vil kunne forårsake problemer for driving, sikring og injisering av tunnelen. Det skal etableres en plastret sjøfylling, der det meste av steinen fra tunnelen skal plasseres.

Opphav og kilder: Doffin / Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125