23948sdkhjf

Jernbanekrangel: Mossedommen ankes

– Impulsen for å anke kom etter det tragiske Gjerdrum-skredet. BBM mener det samme kan skje i Moss i forbindelse med jernbaneutbyggingen.

Det er Jonathan Parker, lederen i Bedre Byutvikling Moss (BBM), som sier dette.

Før jul saksøkte BBM staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å stoppe dobbeltsporutbyggingen i Moss. Parker og BBM mener hele saken lider under manglende alternativer og at konsekvensene kan bli katastrofale for samfunnet. 

BBM tapte på alle punkter, og ble pådømt motpartens saksomkostninger. Nå har interesseorganisasjonen sendt inn ankeerklæring.

Ligner på Gjerdrum

– I anken beskrives vår begrunnelse for bekymring. NGIs vurderinger er fortsatt hemmeligholdt nesten et år etter at den skulle utleveres. Vi reagerer på spriket mellom tallene i ROS analysen og forsikringsavtalen.

– Vi mener at Gjerdrum-saken ligner på situasjonen i Moss og vi vil ikke oppleve at vi kunne ha hindret en ulykke, om vi bare hadde gjort litt til, uttaler Jonathan Parker.

Ikke råd til advokat

Under rettssaken i Moss tingrett var BBM representert av advokat Tine Larsen i Dæhlin Sand Advokatfirma, men har foreløpig ikke råd til en advokat i ankesaken.

– Saken er blitt så kompleks at dersom vi skulle ha satt en ny advokat til å pløye gjennom all dokumentasjon nå, ville det blitt dyrt. Det har vi ikke råd til foreløpig.

Parker mener BBM har laget en anke som enhver kan forstå, og sier det jobbes med å skaffe penger nok til en advokat som kan spisse saken før rettsforhandlingene. 

For dyrt å stoppe?

Moss tingrett konkluderte før jul med at jernbaneutbyggingen ikke kunne stanses, selv om BBM ble tilkjent rett i alle påstandene om saksbehandlingsfeil. Rettens slutning bygget på kostnadene knyttet til å heve kontraktene. Samtidig opplyses at retten ikke har vurdert alternativene.

– Men kostnadene ved kontraktbrudd er bagatellmessige sammenlignet med dobbeltsporets livsløpskonsekvenser. Mye av det som er gjort, har dessuten gjenbruksverdi, framholder Parker.

Forsterkes hver dag

BBM mener at dagens 2000 meter lange enkeltspor til Moss stasjon ikke gir kapasitetsproblem etter at utbygging av IC-banen sørover ble lagt på is.

– Fordelene med en pause, inntil man har kvalitetssikret et alternativ som innfri minimumskravene til Østfoldbanen, forsterkes for hver dag, sier Parker. Han tilføyer at han er trygg på at lagmannsrettens vurdering av dommens ugyldighet vil bygge på de faktiske forholdene på bakken.

– Vi mener at det fremdeles er mulig å stanse dagens jernbaneutbygging i Moss. Heldigvis er arbeidet med banen ikke fånyttes, og pelingen i Moss trygger usikker grunn for framtiden.

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062