23948sdkhjf

Åpen strid rundt det nye sykehuset på Hjelset

Adm. direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, anbefaler styret i å avbestille det resterende arbeidet i akuttsykehus-entreprisen med Skanska Norge AS. – Jeg har i mine 25 år i bransjen ikke opplevd maken til prosess, uttaler konsernsjef i Skanska, Ståle Rød.

– Dessverre har helseføretaket og Skanska ulikt syn på kva det vil koste å realisere akuttsjukehuset på Hjelset. Vi ser oss derfor nøydd til å avbestille kontrakten med Skanska, uttaler Øyvind Bakke i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal. 

Forhandlingene med mål om å komme til et felles  syn på hva som er en akseptabel pris for byggingen av akuttssykehuset på Hjelset i Molde, har pågått siden november 2020. 11. desember sendte adm. direktør Øyvind Bakke et varsel om avbestilling av kontrakten der Skanska  fikk frist til 18. desember for å komme med sitt endelige tilbud. Fristen ble videre forlenget til 10. januar 2021 og Skanska leverte sitt endelige tilbud. Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle saken i styremøte torsdag 21. januar.

– Tilrådinga byggjer på vedtaket fatta av prosjektstyret 18. januar. I deira vurderinga av det endelege tilbodet frå Skanska konstanterte prosjektstyret at tilbodet ikkje var vesentleg endra frå tidlegare tilbod og prosjektstyret var samstemt i si tilråding, sier Bakke.

Basert på det foreliggende akuttsykehusprosjektet har prosjektorganisasjonen utarbeidet en ny prognose for SNR-prosjektet på 5.170 MNOK. Det er en økning på 400 millioner kroner fra prognosen som ble presentert i samband med optimalisert forprosjekt i juni 2020.

– Gjennom samhandlingsfasen har partane vidareutvikle eit godt prosjekt, men ein har ikkje lukkast med å redusere kostnadane i tilstrekkeleg grad. Basert på at akuttsjukehuset allereie har vore gjennom to forprosjekt så vurderer eg at prosjektet bør byggast slik det føreligg utan reduksjon av funksjonar og kapasitet. Ny gjennomføringsmodell vil ta utgangspunkt i grunnlaget frå samhandlingsfasen, sier Bakke.

Basert på en ny usikkerhetsanalyse for prosjektet gjennomført i januar 2021, tilrår Bakke videre at den økonomiske styringsrammen for prosjektet blir økt fra 4.635 MNOK til 5.350 MNOK og at kostnadsrammen for prosjektet blir økt fra 5.136 MNOK til 5.950 MNOK.

– Før jul blei det klart at rammene for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal måtte aukast. Anbefalinga frå prosjektstyret og dei to usikkerhetsanalysene som er gjennomført legg grunnlaget for tilrådinga mi om ei auke av rammene, seier Bakke.

Gitt at styret vedtar å avbestille kontrakten med Skanska så vil prosjektstyret og prosjektorganisasjonen intensivere arbeidet med en alternativ gjennomføringsmodell.

    

Skanskasjefen: Har ikke opplevd maken til prosess

Foto: Skanska

Konsernsjef i Skanska, Ståle Rød, reagerer kraftig på prosessen som nå trolig leder frem til at entreprenørens byggekontrakt på det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde blir avbestilt, melder Byggeindustrien.

– Jeg har i mine 25 år i bransjen ikke opplevd maken til prosess. Vi stod før jul et sted mellom 65 – 100 millioner kroner fra hverandre i våre forhandlingsutspill. Det var bakgrunnen for at jeg foreslo for administrerende direktør Øyvind Bakke at vi burde møtes igjen over nyttår for å se om vi klarte å komme til enighet. Men etter jul kom forhandlingsdelegasjonen til SNR tilbake og sa at avstanden nå var 500 millioner kroner, sier Ståle Rød til Byggeindustrien.

– Det er fullstendig uforståelig og helt useriøst at en offentlig byggherre kan drive forhandlinger på en slik måte. Jeg sitter igjen med en opplevelse av at det hele har vært et spill for galleriet siden tidlig i desember, legger han til.

Opphav og kilder: Helse Møre og Romsdal / Byggeindustrien

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11