23948sdkhjf

Klimarisiko inn i beslutningsprosessen

Klimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Vegvesenet og Nye veier vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når en ny vei skal bygges. 

Dette vil bidra til at vi sikrer veiene mot virkninger av klimaendringer, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Med støtte fra Norges forskningsråd og i samarbeid med Vestlandsforskning, NGI og Menon Economics utvikles analyseverktøy som gjør klimarisiko mer håndgripelig i for beslutningstakere.

– Vi har lenge jobbet med å innlemme klimafare i metodene vi har for å planlegge ny infrastruktur. Vi skal bli bedre til å beregne og dokumentere kostnadseffektivitet av klimatilpasningstiltak, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Administrerende direktør Annette Aanesland i Nye veier AS sier:

– Dette prosjektet vil gi oss bedre metoder for å beregne kostnader og nytteeffekter av klimarisiko og klimatilpasning, noe som bidrar til smartere beslutninger og mer effektiv offentlig pengebruk. Det er viktig for oss, og ikke minst viktig for samfunnet.

Risikoforståelsen i ferd med å endres 

Hensynet til framtidig risiko skaper ofte begrensninger for bruk av knappe og attraktive arealer. Forståelsen av hva klimaendringer fører til, er i ferd med å endre bevisstheten om risiko på dette området

Klimaendringer fører til økt nedbør, mer erosjon, større fare for skred, flom og oversvømmelser. Vegene stenges 2 000 ganger i året som følge av skred. Redusert framkommelighet er en risiko for samfunnssikkerhet og i tillegg fører til ekstra kostnader for vegbrukere, spesielt godstrafikk.

Forskningsrådet bidrar 

Forskningsrådet har bevilget 6 millioner kroner, som kommer i tillegg til bidrag fra Statens vegvesen og Nye veier AS.

Prosjektet skal arbeide med:

  • Et verktøy for vegsektoren i Norge som operasjonaliserer klimarisiko i samfunnsøkonomiske analyser;
  • Metodene skal være relevante for alle fasene i et vegprosjekt: planfasen, prosjektering og driftsfasen.
  • Analysere forhold i samfunnsutviklingen som kan påvirke klimasårbarheten til vegsektoren, og da særlig undersøke hvordan tiltak for å redusere utslipp av klimagasser kan påvirke transportmønster og transportomfang.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141