23948sdkhjf

Lyst ut: E39 Betna - Hestnes

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for prosjektering og bygging av ny veg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.

Strekninga Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europaveg på strekninga mellom Molde og Trondheim. Det meste av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Totalentreprisen har en beregnet byggetid på ca. 3 år.

Prekvalifisering

Anskaffelsen av ny E39 Betna-Hestnes blir gjennomført i to faser, først prekvalifisering med vurdering av leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner og deretter konkurranse med forhandling for de 3 entreprenørene som blir med videre til denne fasen. Anskaffelsesprosessen med prekvalifisering, forhandlinger og evaluering av endelig tilbud er forventet å ta ca.36 uker.

Statens vegvesen inviterer til tilbudskonferanse onsdag 10.februar kl. 12.00. Leverandører som ønsker å delta på tilbudskonferansen kan melde seg på via KGV (elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy). På grunn av koronasituasjonen vil tilbudskonferansen gjennomføres digitalt. Av samme grunn vil det ikke bli utført tilbudsbefaring.

Nødvendig oppgradering

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje. Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra vil redusere avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Mellom Betna og Stormyra er det to strekninger som allerede er utbedret, E39 Hestnes–Leirvika (åpnet i 1993) og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010). De tre gjenstående delstrekningene er derimot dårlig egnet som europaveg på grunn av smal vegbane uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler.

En ny og utbedret strekning med sammenhengende god standard vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samt større forutsigbarhet for trafikantene.

Dagens veg går også gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Her vil det bli bedre bo- og miljøforhold og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalvegnettet når hele prosjektet blir sluttført.

Kilde: Pressemelding fra Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078