23948sdkhjf

Planlegger utvidelse av Sykehuset Østfold Kalnes

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes har nådd makskapasiteten på hvor mange pasienter de kan ta inn. Sykehuset Østfold og COWI er nå i gang med å planlegge utvidelsen sammen med søsterselskapet Arkitema.

Det nye akuttmottaket skal sørge for et tryggere og mer effektivt mottak av pasienter, en oversiktlig pasientlogistikk, kortere ventetid for pasienter og bedre arbeidsforhold for helsepersonell.

– Vi er veldig glade for den fornyede tillitten fra Sykehuset Østfold og for at vi får gjennomføre dette prosjektet med de dyktige arkitektene våre i Arkitema. Vi kjenner sykehuset godt fra tidligere oppdrag, og gleder oss til å videreutvikle det til god nytte for alle innbyggerne i regionen, sier Henning Johansen, prosjektleder i COWI.

Ifølge eiendomsforvalter Heidi Lyngås i Sykehuset Østfold, blir utvidelsen til glede for både pasienter og ansatte.

– Denne utvidelsen gjør at akuttmottaket vil få et fysisk skille mellom inneliggende pasienter, og «gående» pasienter med pårørende. Økning av undersøkelsesrom gjør at pasientene vil få raskere vurdering av tilstand og videre behandling. Ansatte i akuttmottaket vil også få bedre arbeidsforhold, noe som er viktig for Sykehuset Østfold.

Utvider kapasiteten

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes ble ferdigstilt 2015 og dimensjonert for mottak av 39.000 pasienter. Mottaket hadde da en framskrivningshorisont frem til 2020.

I 2018 ble Vestby kommune en del av Sykehuset Østfold HF sitt opptaksområde, noe som innebar en utvidelse med ca. 6 prosent i forhold til den opprinnelige dimensjoneringen.

– Akuttmottaket har siden innflytting på Kalnes hatt kapasitets- og arealmessige utfordringer for både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det har da spesielt vært utfordringer knyttet til pasientflyt for «gående» pasienter. Mangelen på undersøkelsesrom gjør at ventetiden for pasienter er lenger enn sykehuset ønsker og sikkerheten er heller ikke godt nok ivaretatt i dagens akuttmottak, forklarer Lyngås.

Prosjektet består i å planlegge en utvidelse av dagens akuttmottak som et tilbygg i tilknytning til behandlingsbygget. Det skal bygget et tilbygg på 630 kvm på ett plan, men det skal forberedes for en eventuell senere påbygging i høyden. Dette vil si at bærekonstruksjonene må dimensjoneres for fire overliggende etasjer.

Det nye akuttmottaket vil bestå av et stort og funksjonelt venteområde med ekspedisjoner som er avlåst inn til behandlingsområdet. Dette området vil ha flere undersøkelses-/behandlingsrom observasjonsrom og arbeidsområder, samt nødvendige støtterom.

Opphav og kilder: COWI

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079