23948sdkhjf

Logma på offensiven: Digitaliserer og gjør nettverket enda mer attraktivt

Selv om Logma i snart 45 år har jobbet for å oppnå en generell heving av logistikk-kompetansen, innrømmer styreleder Sverre Rosmo at organisasjonen lenge har vært en godt bevart hemmelighet. Med nye digitaliserte løsninger håper de nå å kunne tiltrekke seg flere medlemmer som kan interagere og utnytte nettverket til felles beste.

Logma (opprinnelig Selskap for Logistikk og Materialadministrasjon) er en ideell, frittstående og medlemsstyrt organisasjon for logistikkinteresserte personer og bedrifter som ble stiftet i 1977. Formålet har hele tiden vært å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetanse. Mange medlemmer fra vareeiere og akademia har bidratt til at den er noe mer akademisk orientert enn for eksempel Logistikkforeningen som historisk sett har vært knyttet til transportbransjen.

Logma-medlemmene har i mange år hatt tilbud om å delta på besøk til noen av Norges fremste logistikkbedrifter hvor man har fått innblikk i driften og hvordan de har løst sine utfordringer. Her fra et tidligere besøk på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Logma

Nyorientering

Opp gjennom årene har Logma rettet fokus på relevante og aktuelle temaer for medlemmene gjennom en rekke ulike arrangementer, bedriftsbesøk og arbeidsgrupper.

De siste årene har organisasjonen også hatt suksess med sine to store årlige konferanser: Perssonseminaret og Høstkonferansen (som i fjor skiftet navn til Logistikkonferansen). Men bortsett fra disse, som også riktignok tiltrekker seg flere ikke-medlemmer, innrømmer styreleder Sverre Rosmo at Logma lenge har fremstått som unødvendig lukket og som dessuten knapt har beveget seg utenfor Oslo-området. Han forteller at de siden i fjor høst har arbeidet med å etablere en ny plattform som gjør at Logma kan få flere logistikkentusiaster som medlemmer ved å tilby dem noe som er av verdi for dem.

– Du kan godt kan kalle en nyorientering, sier Rosmo, som viser til at Logma i stor grad fremover vil satse digitalt – med andre ord helt på linje med den generelle samfunnsutviklingen som har akselerert kraftig under covid-19.

Helt sentralt i satsingen står nye logma.no hvor medlemmene i løpet av våren vil kunne logge seg inn på «Mitt Logma». Der vil de kunne etablere egen profil for å synliggjøre sin kompetanse, registrere sine interesser, delta i ulike faggrupper og be andre medlemmer om råd og hjelp.

Logma vil også starte med utsendelse av jevnlige nyhetsbrev og en ny CRM-løsning skal sikre at medlemmene blir godt håndtert og fulgt opp. Sistnevnte er helt nødvendig etter at Logma nå selv overtar en del av sekretariatstjenestene de til nå har fått utført eksternt.

– Det blir en langt rimeligere løsning enn den vi har hatt, men målet med Logma er jo ikke at organisasjonen skal bli rik. I stedet skal vi bruke pengene vi får inn til prosjekter som er nyttige for medlemmene og rekruttere flere, sier Rosmo.

Covid-avstand: Steffen Larvoll (t.v.) vil utvilsomt bli en viktig og aktiv bidragsyter i nettverket. Han gikk inn i Logma-styret i fjor og som ansvarlig for forretningsutvikling i Driw følger han aktivt med på alle globale logistikktrender som han vil forklare og utdype. Sverre Rosmo er daglig leder i Inventory Investment og deler sin kompetanse på innkjøp og vareforsyning. Foto: Henning Ivarson

Nettverksbygger i hverdagen

Logistikkfaget står foran store utfordringer knyttet til spørsmål rundt bærekraft, miljø, digitalisering og automasjon. Nye forretningsmodeller stiller krav til at logistikken kanskje må legges om og da kreves det fersk kompetanse. Logma mener at den beste måten å forstå og løse disse utfordringene er i dialog med andre fagpersoner.

Og mens nettverket i all hovedsak har vært basert på bedriftsbesøkene og konferansene de arrangerer, er målet nå å etablere et levende nettverk på logma.no som i høyeste grad skal fungere hver dag.

Steffen Larvoll vil utvilsomt bli en viktig og aktiv bidragsyter i dette. Han gikk inn i Logma-styret i fjor og som ansvarlig for forretningsutvikling i Driw følger han aktivt med på alle globale logistikktrender som han vil forklare og utdype i nettverket. Men også blant medlemmene finnes det en rekke ressurspersoner fra både næringsliv og akademia som vil bidra på sine fagområder.

Rosmo forteller at de jevnlige fagartiklene som har blitt publisert i Logistikk & Ledelse siden begynnelsen av 90-tallet vil bli videreført her på tungt.no. Til nå har de i hovedsak vært skrevet av Logmas styremedlemmer, men nå vil også eksterne ressurspersoner bli invitert til å skrive slike.

I dag er det tette relasjoner mellom Logma og Handelshøyskolen BI, men Rosmo forteller at de allerede er i dialog med blant annet Høgskolen i Molde, NTNU i Trondheim, Universitetet i Sørøst-Norge og Transportøkonomisk Institutt om et samarbeid, og responsen har vært upåklagelig.

I fjor avholdt Logma sitt første digitale bedriftsbesøk. Det skjedde hos Elektroimportøren der logistikkdirektør André Svensen orienterte. Møteformen var svært populær og Logmas planlegger flere digitale bedriftsbesøk i tiden fremover.

Fortsetter med bedriftsbesøk

Logma-medlemmene har i mange år hatt tilbud om å delta på besøk til noen av Norges fremste logistikkbedrifter hvor man har fått innblikk i driften og hvordan de har løst sine utfordringer. Etter covid-utbruddet har naturligvis de fysiske besøkene stoppet helt opp og i fjor arrangerte Logma sitt første digitale bedriftsbesøk som foregikk hos Elektroimportøren.

Rosmo forteller at det var svært vellykket og at fremtidens bedriftsbesøk kanskje vil være slike møter hvor en ressursperson i bedriften innleder, filmer og orienterer på lageret eller i produksjonen og at nettmøtet avsluttes med en spørsmålsrunde og oppsummering. Han er uansett sikker på at terskelen til å melde seg på slike møter er langt lavere enn fysiske og lover at de vil avholde flere slike medlemsmøter utover våren.

– Er det bare medlemsbedrifter dere vil besøke?

– Nei da, vi ønsker å besøke alle som vil ta imot oss og er åpen for alle gode historier som kan bidra til at en deltakelse i nettverket vårt får større verdi.

Perssonseminaret er en viktig bærebjelke for Logma. Det er en årlig møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema innenfor Supply Chain Management og bli i år avholdt den 13. mars som en nettkonferanse. Foto: Andreas Bjørnhaug

Perssonseminaret i mars

Perssonseminaret er en årlig møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema innenfor Supply Chain Management. Seminaret avholdes i samarbeid med Handelshøyskolen BI og da det ble arrangert første gang i 2013 var det ment som en hyllest til professor og forfatter Göran Persson da han gikk over i pensjonistenes rekker etter mange år på BI. Etter det har seminaret utviklet seg år for år og høstet stor suksess med å ligge i front med aktuelle temaer innen for digitalisering, logistikk og med bidrag fra ledende bransjeaktører og fra akademia.

Årets seminaret blir streamet på Zoom den 11. mars og hovedtemaet er «Kundetilfredshet». Rosmo forteller at det er gratis deltakelse og oppfordrer til å melde seg på: www.personseminar.no.

Logistikkkonferansen i oktober

Også Logmas andre store arrangement, Logistikkonferansen (tidligere kjent som høstkonferansen. red. anm.), vil i år bli avholdt som en nettkonferanse. Temaet er digitalisering i logistikken, det samme som opprinnelig skulle ha vært tatt opp i fjor da konferansen måtte utsettes som følge av covid-utbruddet. Rosmo opplyser at alle foredragsholderne er klare og at den høyst sannsynlig vil bli avholdt i oktober.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093