23948sdkhjf

21 millioner til småutbedringer i Vestland

Den 17. februar fordelte hovedutvalget for samferdsel og mobiltet drøye 21 millioner kroner til mindre utbedringer på fylkesveiene i Vestland.

Det var fylkestinget i Vestland som i desember 2020 vedtok ekstra midler til mindre utbetringer på fylkesveier i 2021 med 21,1 millioner kroner. Ytterlegere seks ulike prosjekter i fylket får midler i 2021 i følge Vestland fylkeskommune.

Til grunn for tildelingen ligger det at prosjektet må kunne gjennomføres i 2021, og midlene skal brukes til enklere utbetringer som til utbedring av sikt, kurvatur og veibredde. Hindringer som flaskehalser og veginnsnevringer som kommer brått på, skapar stor risiko for ulykker.

Hovedutvalget fordelte penger til disse prosjektene:

 • 5724 Oldedalen, 3 mill. kr
  Punktvis utbedring. Behov for utvidet omfang.
 • 550 Aga–Kråkevik, 0,6 mill. kr
  Midlene skal brukes til utbedring av et prioritert punkt på strekningen etter TS-rapport 2014.
 • 616 Kalvåg–Klubben, 1,3 mill. kr
  Opparbeiding av møteplasser i Bremanger. Det står igjen noen møteplasser som ikke har blitt prioritert tidligere.
 • 5742 Tvinnereim–Rand, Stryn kommune, 1,3 mill. kr
  Opparbeiding av møteplasser, samt utbedring av noen smale svinger på Fjelli, Jevnlid, Gald, Heimlid, samt kryss Nygård fv. 5742
 • fv 5723 Lodalen, Stryn kommune, 2,9 mill. kr
  Opparbeiding av møteplasser i Lodalen. Fv 550 Ytre Ædna, 5 mill. kr. Tiltaket gjelder fjerning av flaskehals samt opparbeiding av siktsone. Det har vært dødsulykke knyttet til trangare veg på strekningen.

Det blei også gitt 7 millioner kroner til mindre samarbeidsprosjekt og spleiselag med kommuner. Med dette blir det mulig med mindre fylkesveisutbedringer i kommunal og privat regi, som å etablere fortau. Fylkeskommunen er i dialog med flere kommuner om aktuelle prosjekt. 

I budsjettet for 2021 er det gitt 139,3 millioner kroner til mindre utbedringer. Dette er statlig tilskudd. Fylkestinget gav 56,6 millioner kroner til pågående prosjekt i desember 2020.

61,7 millioner kroner ble i desember gitt til søknader om utbedringsmidler til veier som er viktige for sjømatnæringen. Vestland fikk 54 millioner kroner til slike prosjekt i 2020.

Kilde: Vestland fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.069