23948sdkhjf

Refser transportene i byggenæringen: Utslippene kan halveres uten elektrifisering

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser en ny rapport som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge.

Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og assosierte samfunnsøkonomiske kostnader. Derfor er reduksjon og optimalisering av transporten også et selvstendig mål.

Lite effektiv transport

– Våre undersøkelser tyder på at det er helt vanlig at varer til byggebransjen kjøres med halvtomme biler og at transporter som kunne ha vært samlet i en større bil i stedet går med flere mindre biler. Det medfører flere hundre tusen tonn med unødvendige CO2-utslipp, bare i Norge, sier Benjamin Strandquist, seniorrådgiver i Bellona.

Les også: APX Vareflyt 4.0: Integrerer alle systemene i hele verdikjeden

Mer effektiv varetransport er bra for klima og miljø, byliv og økonomi. Varetransport innen bygg og anlegg er preget av lite planlegging, leveranser «just in time», og lav utnyttelsesgrad av kjøretøy.

Les også: Viktig digitaliseringsprosjekt for hele Glava-familien

– I rapporten beskriver vi utfordringene som preger varetransporten til bygge- og anleggsplasser. I tillegg estimerer vi for første gang hvor store utslipp som knytter seg til byggeplasstransport: 565.000 tonn CO2 per år som er over én prosent av Norges samlede utslipp, forklarer Strandquist.

– Våre undersøkelser tyder på at det er helt vanlig at varer til byggebransjen kjøres med halvtomme biler og at transporter som kunne ha vært samlet i en større bil i stedet går med flere mindre biler, sier Benjamin Strandquist. Foto: Bellona

Kan kutte halvparten uten elektrifisering

Med effektivisering av disse transportene – altså at det kjøres like mange varer, men færre biler – mener Bellona at vi kan kutte over halvparten av utslippene. På sikt kan elektrifisering av kjøretøyene som nevnt kutte resten.

I rapporten legger Bellona frem konkrete tiltak rettet mot både byggherrer, myndigheter, entreprenører og leverandører. Dette er noen av virkemidlene:

  • Bedre planlegging og informasjonsdeling
  • Tidlig dialog med markedet om transportløsninger i hvert enkelt prosjekt
  • Restriksjoner på leveringstidspunkter
  • Mer samlasting og varehotell
  • Felles transportavtaler
  • Premiering av logistikk i anbud
  • Transportkrav i miljøsertifiseringsordninger
  • Leveringsrestriksjoner kuttet trafikken med 40 prosent

– Det er ikke nødvendig å implementere samtlige tiltak i hvert enkelt byggeprosjekt. Noen grunnleggende krav til logistikkstyring er bra, men ellers er det fornuftig å vurdere hva som er hensiktsmessig fra gang til gang. Vi ser at man kan få god effekt av enkeltvirkemidler, mener Strandquist.

Ett eksempel på dette er et byggeprosjekt som kun tillot to leveringsdager per uke hadde en 80 prosents økning i antall kolli per bil, og 40 prosent nedgang i antall biler, sammenliknet med referanseprosjekter. Les rapporten.

Kilde: Bellona

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078