23948sdkhjf

Yrkestrafikkforbundet ber regjeringen prioritere veivedlikehold

INNLEGG OG DEBATT: Statsbudsjettet 2022 er til diskusjon i regjeringen denne uken.

INNLEGG OG DEBATT: 

I dette innlegget presiserer YTF at de forventer at Regjeringen prioriterer vedlikehold av vei fremfor prestisjeprosjekter.

Innspill til statsbudsjettet 2022

Denne uken samles regjeringen for å diskutere statsbudsjettet for 2022. Yrkestrafikkforbundet har forventinger til at oppgradering av fylkesveiene, bedre fremkommelighet for kollektivtransport og strengere tiltak mot sosial dumping prioriteres.

Yrkestrafikkforbundet sendte i fjor sommer inn sine innspill til statsbudsjettet. Et av de viktigste punktene var oppgradering av fylkesveier, som i mange år har havnet i glemmeboka hos myndighetene.

‒ Det er et massivt vedlikeholdsetterslep på norske veier, spesielt i distriktene. Vi forventer derfor at dette prioriteres i statsbudsjettet, fremfor nye prestisjeprosjekter, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

Farlige veier skaper farlige arbeidsdager

Han peker på at dagens situasjon utsetter yrkessjåførene for fare i arbeidshverdagen.

‒ Sjåførene våre tar en risiko ved å kjøre på veiene slik de er i dag. Det kan vi ikke akseptere. Derfor har vi spesifikt bedt om at det bevilges penger til å utbedre ras- og skredutsatte veier. I tillegg ønsker vi at tunellsikkerheten bedres, i form av bedre belysning, bredere tunnelløp og flere rømningsveier, sier Klungnes.

Kollektivtransport må prioriteres

Yrkestrafikkforbundet har også kommet med en rekke andre innspill. Blant annet ønsker man at bedre fremkommelighet for kollektivtransport settes på agendaen.

‒ Vi vil være avhengige av et godt kollektivtilbud fremover. Da må fremkommeligheten prioriteres. Mer spesifikt tenker jeg på utbygging av kollektivfelt i de store byene, økt bruk av signalprioritering og at elbiler holdes unna kollektivfeltene, sier Klungnes.

Vil slå hardere ned på sosial dumping

Et tredje punkt Yrkestrafikkforbundet har spilt inn til statsbudsjett er økt fokus på sosial dumping i transportnæringen.

‒ Det er dessverre stor forekomst av sosial dumping i transportnæringen, noe som ofte skyldes at internasjonale selskaper får operere utenfor regelverket i Norge Derfor må det bevilges mer midler til hyppigere kontroller av kjøretøy og allmengjorte lønnsvilkår. I tillegg må sanksjonene for regelbrudd bli betraktelig strengere. Det er eneste måte å få bukt med problemet på, konstaterer forbundslederen.

Kilde: YTF

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094