23948sdkhjf

74-tonns tømmervogntog: Hvem vil samle data på Innlandet?

Vegvesenet har lyst ut konkurranse for system for innhenting og bearbeiding av data til 74-tonns tømmer-pilotprosjektet.

Statens vegvesen v/ Transport og samfunn ønsker tilbud på levering av et system for utvikling, etablering og bearbeiding av kjøretøysdata knyttet til pilotprosjekt for 74-tonns tømmertransport i Innlandet.

Estimert verdi 

Anskaffelsens øvre kostnadsramme er på 1.250.000 kroner ekskl. mva.

Bakgrunn: Prøveordning

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en prøveordning for tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn. En viktig del av prøveordningen vil være å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt under ulike forhold. Prøveordningen skal gi et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet på sikt kan åpnes for 74 tonn tømmervogntog.

Deltakerne i prøveordningen vil få dispensasjon til å trafikkere et definert vegnett i 11 kommuner i Innlandet fylke. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange.

Under: Kart over prøveordningen, kartløsningen ligger her.

For aktuelle vogntogkombinasjoner gjelder følgende totalvekter:
• 3-akslet bil og 5-akslet tilhenger 65 tonn
• 4-akslet bil og 4-akslet tilhenger 68 tonn
• 4-akslet bil og 5 akslet tilhenger 74 tonn

Det er krav om tvillingmonterte hjul på alle aksler som ikke er styrende. Videre er det et krav at deltakerne må stille med et referansekjøretøy på 60 tonn. Maks tillatt vogntoglengde er 24 meter, som i dag. Maks tillatt aksellast er 10 tonn, som i dag.

Varighet: 3-5 år

Det legges opp til et forprosjekt med oppstart i mars 2021, hvor ulike løsninger for innsamling av data kan testes på kjøretøy som ønsker å delta. Forprosjektet vil vare frem til oppstart av prøveordningen. Det er et mål med full oppstart av prøveordningen den 01.07.2021. Varighet av prøveordningen er 3-5 år, men i utgangspunktet skal innsamling av data kun skje i de 3 første årene, med mindre Oppdragsgiver finner det nødvendig å forlenge innsamlingen i ytterligere 2 år.

Kilde: Statens vegvesen / Transport og samfunn

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094