23948sdkhjf

- Hva er hensikten med 24-meter vogntog hvis det ikke kan brukes på 24-meter vegnett?

Etter å ha lest de nye veglistene fra 1. april, stiller Dag Rykkje spørsmålet i dette innlegget. Han mener § 5-5 i Forskrift om bruk av kjøretøy skrives om litt.

DEBATT OG INNLEGG:

Transportnestoren Dag Rykkje argumenterer i dette innlegget at vi må likestille vanlig vogntog på 24 meter og tømmervogntog på 24 meter.

Ved å gå gjennom veglistene for fylkesvegene gyldig fra april 2021 oppdager ein fort at dei aller fleste Fylkesvegane som pr i dag er åpne for tømmervogntog 24m 50/60 tonn, ikkje er åpna opp for modulvogntog type 1 og 2. Dette er sikker vel og bra, for modulvogntog blir noe heilt anna enn eit 24m vogntog bestående av motorvogn og slepevogn.

Men i forskriften § 5-5 om Kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg står det:

1. Særlige bestemmelser om transport av tømmer

a. Transport av tømmer med motorvogn og slepvogn kan utføres med lengde inntil 22,00 meter på veger vogntoglengde på veg som er merket 22,00 meter og med inntil 24,00 meter vogntoglengde på veger som er merket 24,00 meter i veglister for tømmertransport.                                                            

c. Vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med vogntoglengde mellom 19,50 og 24,00 meter, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00 meter.

Saken er at ved å skrive om teksten litt i § 5-5 Forskrift om bruk av kjøretøy kunne dette blitt bra. For så lenge vi her i Norge har gjort vedtak på at vi skal åpne opp for å kunne benytte 24-meters vogntog, da må det samtidig kunne gjøres endring i Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5.

Jeg mener det bør stå:

a. Transport med motorvogn og slepevogn kan utføres med lengde inntil 22 meter vogntoglengde på veg som er merka 22.00 meter og inntil 24 meter vogntoglengde på veger som er merket 24,00 meter i vegliste for tømmertransport.

c. Vogntog med vogntoglengde mellom 19,50 meter og 24,00 meter skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 meter og 2,00 meter i 360 grader.

Hvis vi ønsker å styrke norsk transportindustri og redusere antall vogntog på vegane våre, bør dette innføres ganske snart.

Eg har forståelse for at mange Fylkesveger ikkje er eigna for modulvogntog, men dei ville utmerka godt takla vanlige vogntog opp mot 24 meter.

Dette ville samtidig redusert innenlands kabotasjetransport med utenlandske vogntog som kanskje ikkje er eigna på Norske vinterveger.

Mitt forslag:

Gjær ei endring som styrker norsk transportindustri, reduserer antall vogntog på våre vegar. Det bedrer trafikksikkerheten, gir mindre utslepp og mindre støy og støvplager. Norske myndigheter får inn større andel skatter og avgifter, fordi en større andel av innenlands transport vil foregå på norske vogntog. Fylkesvegnettet som pr i dag er åpent for 24 meter tømmervogntog kan benyttes av 24 meter vogntog.

Kilde: Innlegg fra Dag Rykkje

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen (4)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094