23948sdkhjf

Mesta billigst: Tre ville drifte riksveiene i Sunnfjord og omegn

Tre entreprenører er med i konkurransen om å drifte riksveiene i Sunnfjord og deler av Sogn og Nordfjord. Mesta leverte det laveste tilbudet.

Ved fristens utløp hadde følgende meldt interesse om å drifte veistrekningene på E39, riksvei 5 og riksvei 13 (eks mva):

Mesta 248.759.763
Presis Vegdrift 288.135.239
Veidekke Industri 374.909.180 

338 km riksvei og 65 km gangvei

Driftskontrakten 9305 Sunnfjord 2021 - 2026 starter 1.sept og gjelder i fem år frem til høsten 2026. Om partene er enige er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år. Kontrakten omfatter totalt 338 kilometer riksvei og 65 kilometer gang- og sykkelvei i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn.

- Vi er fornøyde med deltagelsen i konkurransen. Det er store og seriøse aktører som er interesserte i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren snarest mulig, sier prosjektleder Lars Erik Klarslen i Statens vegvesen.

Sammensatt

Dette er et variert område med stor variasjon i trafikktall. Kontrakten går gjennom byområde som Førde og Sogndal og over snøtunge veistrekninger og flere store stigninger. 
Generelt gå rveinettet langs vei med bratt sideterreng med fjord eller elv på motsatt side. Flere punkt på veinettet er utsatt for is- og stein kan falle ned. Flere områder er også skredutsatt og Vegvesenet setter strenge krav til vinterdriftsklasse, responstid og beredskap.

Lavutslippskjøretøy

Alle driftskontraktene vegvesenet lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapoortering av CO2-utslipp. I denne kontrakten kreves det lavutslippskjøretøy for deler av bilparken. 

- Vi har strammet inn på krava til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask. I vinterdriften ønsker vi å redusere saltmengden gjennom å bruke rett utstyr til rett tid og ved økt bruk av værdata. Dette skal bidra til at vi bruker minst mulig salt for å få best mulig effekt, forklarer Karlsen.

Kontraktsområdet har i alt 27 tunneler med en total lengde på 49 kilometer. På strekningene vil det i kontraktsperidoen forgå flere utbyggingsprosjekt.

Kilde: Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125