23948sdkhjf

Forskningsrapport: Fanger ikke opp viktige virkninger for prosjekter i nord

Prosjektene i nord blir ofte vurdert som "samfunnsøkonomisk ulønnsomme" med metodikken som benyttes av Statens vegvesen og Kystverket.

I hvilken grad fanger de samfunnsøkonomiske analysene opp utfordringene som ligger til grunn for behovene for transportinfrastrukturtiltak i Nord-Norge?

Dette har Nordlandsforskning forsket på i oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Når ikke opp

Bakgrunnen er at tiltak som oppleves som kritisk viktig regionalt og med hensyn til oppnåelse av nasjonale mål, ofte blir vurdert som samfunnsøkonomisk ulønnsomme når man legger til grunn metodikken som benyttes av Statens vegvesen og Kystverket. Dette fører igjen til at tiltakene ikke når opp og får bevilgning når samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget.

Rapporten peker på virkninger som mangelfullt eller ikke fanges opp i analysene, selv om de kan være viktige for samferdselsprosjekter i nord:

  1.  virkninger av vær og klimaendringer på transportene,
  2.  virkninger på regulariteten/påliteligheten til transportene,
  3. forsinkelseskostnader ved ulykker,
  4. virkninger av betydning for samfunnssikkerhet og beredskap,
  5. regionale virkninger, inkludert netto ringvirkninger og
  6. synergieffekter med hensyn til konsekvenser av tiltak på tvers av sektorer.

Kunnskapsoppsummeringen viser at de samfunnsøkonomiske analysene har svakheter mht. hva de inkluderer, hvordan de utarbeides og brukes.

I vår region er betydningen av investeringer i nødvendig kapasitet og standard på samferdselsinfrastruktur stor på grunn av spredt bosetting, lange avstander (også til eksportmarkeder), geopolitiske forhold og samfunnssikkerhet. Dette er forhold som i dag er mangelfullt håndtert i samfunnsøkonomiske analyser, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

Rapporten peker i kap. 4 på flere tema for videre forskning som kan bidra til å bedre analysene av samferdselstiltak.

Kilde: Troms og Finnmark fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078