23948sdkhjf

Bevegelser i området rundt Nore bru - Fylkesveien stengt

Det er lagt tunge masser på et myrområde - terrenget har løftet seg og ligger rundt brupilarene.

- Geologer har gjort undersøkelser på stedet, og på bakgrunn av dette har vi for sikkerhets skyld valgt å stenge fylkesveien, sier Arne Bjørklund, seksjonsleder ved avdeling for drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune.

Bevegelser i området rundt bru

MOVAR IKS skal legge ny vannledning under Nore bru på fylkesvei 120 litt øst for Mosseporten senter. Som en del av dette arbeidet er det lagt tunge masser på et myrområde. Dette har ført til at terrenget rundt har løftet seg. Disse terrengmassene ligger nå rundt pilarene på brua.

Bilde under: Det er oppdaget sprekker i grunnen ved fv. 120 Nore bru. Foto: Viken fylke

Veien blir stengt fra rundkjøringen ved Mosseporten senter og cirka 500 meter østover. Omkjøring er skiltet via fylkesvei 1026 Sånerveien, og fylkesvei 151 Hobølveien/ Sånerveien til fylkesvei 120 ved Ringvoll.

Geoteknikere og eksperter på bru vil fredag morgen (16. april) starte med å vurdere bruas tilstand. Det er derfor for tidlig å si noe om hvor lenge veien blir stengt.

Fakta om fv. 120 Nore bru:

Bygget: 1964
Type bru: Massiv platebru. Brua står på pæler ned til fjell
Antall kjøretøy som i gjennomsnitt daglig kjører over brua (ÅDT): ca. 9000
Nore bru ligger på fv 120 i Moss - Vålerveien:

Kilde: Viken fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.126