23948sdkhjf

Forsvarsbygg: Leverandørene må kunne levere på miljø

For å nå opp i anbudskonkurransene til Forsvarsbygg blir leverandørenes evne til å levere på sertifiseringskrav, definerte miljøkriterier og etterspurte bærekraftige løsninger viktigere fremover.

Som Norges største eiendomsaktør er Forsvarsbygg en betydelig innkjøpsorganisasjon av varer og tjenester.

– Forsvarsbyggs bidrag i arbeidet til at Norge når FNs bærekraftsmål er en prioritert og naturlig del av oppfyllelsen av forsvarssektorens samfunnsansvar, sier Magnus Sparrevik, Forsvarsbyggs fagleder for miljø og bærekraft. – Vi styrer inn mot en sirkulær økonomi i eiendom, bygg og anleggsprosjektene. Strategien er prioriteringer som bidrar til økt biologisk mangfold, økt bruk av fornybar energi, reduksjon av utslipp fra materialer, ombruk og lang levetid i valg av materialer og bygge-konsepter.

Forsvarsbygg opplyser at deres miljøstrategi kommer til uttrykk gjennom krav og valg av løsninger innenfor anskaffelses-strategien med mål om å redusere klimaavtrykket og minimere miljøpåvirkningen.

Får direkte konsekvenser for leverandørmarkedet

I arbeidet med å sørge for at Forsvaret til enhver tid har tilgang på eiendom, bygg og anlegg til å løse sine oppgaver i fred, krise og krig hadde Forsvarsbygg en omsetning på 7,1 milliarder i 2020.

– Som en stor innkjøpsorganisasjon får miljøstrategien til Forsvarsbygg direkte konsekvenser for leverandørmarkedet, understreker Sparrevik. For å nå opp i anbudskonkurransene blir evne til å levere på sertifiseringskrav, definerte miljøkriterier og etterspurte bærekraftige løsninger viktigere fremover, sier Sparrevik.

Høyt energiforbruk fra byggesektoren

Forsvarsbygg viser til Klima- og miljødepartementets klimaplan for 2021-2030 der det vurderes at byggesektoren står for om lag 40 prosent av det globale energiforbruket og om lag 30 prosent av de globale klimagassutslippene. Byggevarer utgjør over 80 prosent av utslippene fra sektoren.

– Byggesektoren setter også mange av premissene for hvordan vi skal håndtere utslipp innenfor andre sektorer. Derfor påvirker mange av de nye klimakravene våre byggeprosjekter og de vil få konsekvenser fremover i anskaffelser, utbygging og drift, forsetter Sparrevik.

Forsvarssektorens klimagassutslipp i 2017 i et livsløpsperspektiv viser at 68 prosent kom fra innkjøpte varer og tjenester og 32 prosent var relatert til utslipp i sektoren.

– Dette underbygger vårt store potensiale innenfor anskaffelsesstrategien og leverandørsamarbeidet, avslutter Sparrevik.

Opphav og kilder: Forsvarsbygg

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.082