23948sdkhjf

Og det ble lys..for Mesta

De neste seks årene skal Mesta as drifte og vedlikeholde veglysene på riksvegene i og rundt Oslo.

Elektrokontrakten som Mesta as nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veglyskontrakt for riksvegnettet i Oslo, Asker og Bærum samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold. Kontrakten omfatter også lys på gang- og sykkelveger langs riksvegene og sidearealer som rasteplasser og pendlerparkeringsplasser.

– Kontrakten omfatter ca. 30 000 lyspunkter. Mye av dette er konvensjonelle pærer som må byttes med jevne mellomrom, men nye LED-armaturer overtar mer og mer. Alle steder hvor det skiftes armaturer, blir det nå montert LED-armaturer, sier Petter Østli Skorem, prosjektkoordinator i Statens vegvesen.

Seksårig kontrakt

Velglyskontrakten for Stor-Oslo gjelder for perioden 2021 – 2027, med oppstart 1. september i år. Kontrakten har en verdi på ca. 114 millioner kroner.

At den er på seks år kontra fem år, som er det vanlige på driftskontrakter, gjøres for å forskyve kontraktene i Øst-Norge slik at det ikke skal komme flere store kontrakter ut i markedet samtidig, ifølge Skorem.

Kontrakten har en gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på 1+1+1 år i tillegg til byggherrens ensidige opsjon på 1 år.

Mesta med tre elektrokontrakter i Øst-Norge

Tildelingskriteriene for veglyskontrakten i Stor-Oslo var laveste pris, men med kvalifikasjonskrav både på egnethet, HMS og kompetansekrav. Mesta as tilfredsstilte alle disse kravene i tillegg til laveste pris. De var i konkurranse med Arkel Romerike AS, Otera Traftec AS og Set Elektro AS.

I tillegg til veglyskontrakten i Stor-Oslo, har Mesta as fra før to andre elektrokontrakter for Statens vegvesen i Øst-Norge: Veglyskontrakt i gamle Oppland fylke, og elektro- og automasjonskontrakt i Oslo, Asker og Bærum, som i hovedsak gjelder tunnelinstallasjoner.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.093