23948sdkhjf

Vant en av Norges mest krevende vegdriftskontrakter

I konkurranse med tre andre entreprenører har Vaktmesterkompaniet AS vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen, en av Norges mest krevende vegdriftskontrakter.

Da riksvegkontrakten for Oslo-Gardermoen ble underskrevet tirsdag 11. mai, påpekte vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, at Vaktmesterkompaniet har tatt på seg ei utfordrende oppgave.

– Driftskontrakten for riksvegene i Oslo-området krever større kapasitet og kompetanse enn det som er normalt for driftskontrakter andre steder i landet. Med den tette trafikken som er her, er det avgjørende for trafikkavviklingen at beredskapen fungerer godt.

– Med Vaktmesterkompaniets erfaring fra tidligere oppdrag for Statens vegvesen i hovedstadsområdet, føler jeg meg trygg på at dere vil håndtere også dette oppdraget på en god måte så trafikantene kommer seg enkelt og trygt fram, sa vegdirektøren under kontraktsigneringen.

430 kilometer riksveger

1. september i år starter Vaktmesterkompaniet AS jobben som skal bidra til en god reisehverdag for mange hundre tusen trafikanter i og rundt Oslo.

Bilde under: Vidar Brekke, kontraktsansarlig offentlige riksveger, forklarte under årets  vårrengjøring at den nye kontratken blir dobbelt så stor og med dobbelt milljøfokus.
Foto: Fredrik Saugstad


Oslo-Gardermo-kontrakten omfatter drift av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Det utgjør til sammen ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

100.000 kjøretøy i døgnet

Vegnettet i hovedstadsområdet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveger som stiller høye krav til framkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100 000 kjøretøy i snitt pr. døgn. I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1, inkludert vedlikehold av vegobjekter og omfattende grøntanlegg. Gang- og sykkelvegnett som også har mange trafikanter, krever høy kvalitet i driften.

Bilde under: Et av feietogene til VK under årets vårrengjøring 26.mars .
Foto: Fredrik Saugstad

– På vegne av alle ansatte i Vaktmesterkompaniet AS er jeg mektig stolt av tilliten som Statens vegvesen har vist oss gjennom tildeling av denne kontrakten. Vi har snart 90 års erfaring med snøbrøyting og vintertjenester i Oslo, og har i senere tid bygget solid kompetanse i drift og vedlikehold av høytrafikkerte veier. Vi lover å strekke oss svært langt for at trafikantene skal bli fornøyde, kommenterte administrerende direktør i Vaktmesterkompaniet AS, Hans Jørgen Sundby, i forbindelse med signering av kontrakten.

Belønner utvikling av klima- og miljøvennlig drift

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Kan vente økonomisk bidrag fra staten

Vegdirektør Dahl Hovland håper på et godt samarbeid med Vaktmesterkompaniet når det gjelder utvikling av mer klima- og miljøvennlige drift.

– Hvis dere evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan dere vente dere et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden, sa hun.

VM: Vi skal være fossilfrie innen 2025

Til det svarte direktøren i Vaktmesterkompaniet at de har store ambisjoner om å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

– Vi har som målsetning at alle våre maskiner og kjøretøy skal være fosilfrie innen 2025. Vi lover at det gjennom kontraktsperioden vil skje spennende endringer og nyskapninger som vil redusere klimabelastningene innenfor drift og vedlikehold.

700 millioner kroner

Kontrakten som Vaktmesterkompaniet AS har inngått med Statens vegvesen, gjelder fram til høsten 2026, med gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på tre nye år. Kontrakten har en verdi på ca. 700 millioner kroner.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Maylin fra Grimstad: - Jeg har alltid hatt en drøm om å kjøre lastebil
Volvo-selger Jan Erik Roset: Du kjente det i tanngarden når den tok i...
SE VIDEO: Her smeller det nesten front mot front for sjåfør Lillestøl
Nye Veier forklarer: - Flere årsaker til raset over E6 i Malvik
Lastebiluhell: E16 er mellom Skui og Sollihøgda er sperret
Tunge bro-løft! 120 tonn stål og 400 tonn betong på Bryn fra natt til mandag
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.125