23948sdkhjf

E6 i Sørfold skal bygges raskt og effektivt

Det er besluttet at prosjektet skal forberedes for bygging med tidlig involvering av entreprenør.

Statens vegvesen har nå startet jobben med å realisere ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold nord for Fauske.

Etter erfaringer fra E6 Helgeland vil tidlig involvering av entreprenør vurderes brukt på E6 Megården-Mørsvikbotn og E39 Stord-OS. Stortinget tar endelig beslutning for kontraktsform og gjennomføringsmodell.

I praksis betyr tidlig involvering at entreprenørene kan foreslå andre løsninger for bygging, trasevalg og materialvalg dersom dette gir kortere byggetid, bedre økonomi eller bedre samfunnsnytte.

- For å gi entreprenørene best mulig kunnskapsgrunnlag starer vi grunnboringer og andre undersøkelser på strekningen Megården – Sommerset allerede nå i mai, sier prosjektleder, Knut Sjursheim.

Prosjektet er tredelt

  • Parsell 1, Megården-Sommerset vurderes bygget med mulighet for optimalisering gjennom tidlig involvering. På denne strekningen vurderes det alternativ trasse med en kort og en lengre tunell via Nordfjorden som vil gjøre vegen nesten fem kilometer kortere enn alternativet som ligger i dagens reguleringsplan.
  • Parsell 2, Brua over Leirfjorden vil bli bygget etter vedtatt reguleringsplan. Her åpnes det ikke for tidlig involvering eller endringer.
  • Parsell 3, Tverrdalen-Mørsvikbotn vurderes bygget med mulighet for optimalisering av løsninger gjennom tidlig involvering.

Kan kreve ny reguleringsplan

Dersom Stortinget beslutter å bruke tidlig involvering kan de beste løsningene komme utenfor vedtatt reguleringsplan. Statens vegvesen varsler derfor at det startes planarbeid for å holde fremdriften i prosjektet slik at ny veg kan bygges så raskt og effektivt som mulig.
I løpet av mai måned vil de som berøres av planarbeidet motta et brev med mer informasjon om det planlagte arbeidet som må gjøres.

Kilde: Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063