23948sdkhjf

Ny kunnskap om trinnlyd kan redusere overdimensjonering

Konvensjonell visdom har tatt utgangspunkt i at "alle" støyproblemer blir løst dersom betonggolv og underliggende isoporlag splittet. Funn fra akustiker Larsen i Multiconsult viser at det ikke nødvendigvis er riktig, spesielt ikke for maskineri som avgir lavfrekvent støy der støyen går fra et rom til et annet via bakken.

FORSKNING: Akustiker Bernt Mikal Larsen har gjort funn om trinnlydnivåer for betongsåle på grunn. Han har tallfestet hvor mye trinnlyd som går via bakken når man benytter ulike prinsipper for splitting av betongsåle og isoporlag, noe det til nå ikke vært særlig kunnskap om.

– Dette vil kunne bety langt mer rasjonelle løsninger for belegg og overgolv, spesielt for å begrense sideveis støy fra maskineri, mener Bernt Mikal Larsen.

Kan gi store kostnadsbesparelser

I mangel på sikker kunnskap om trinnlyd sideveis via betongsåle, har det i prosjekter gjerne vært overdimensjonering av belegg eller overgolv, skriver Multiconsult i en artikkel om funnene.

– Man vil kunne unngå overdimensjonering eller for strenge krav til gulvbelegg, sier Larsen.

Akustikeren forklarer at man tidligere gikk ut fra at alle støyproblemer ble løst dersom betonggolv og underliggende isoporlag ble splittet. Funnene hans viser at det ikke nødvendigvis er riktig, spesielt ikke for maskineri som avgir lavfrekvent støy der støyen går fra et rom til et annet via bakken.

– Valg av riktig løsning for betongsåle på grunn vil blant annet være avgjørende i industribygg med maskineri som avgir lavfrekvent støy. Der kan det være mer riktig å bruke gode vibrasjonsisolatorer enn å splitte betonggolvet.

Internasjonal interesse

Det finnes lite faglitteratur på området i dag, og derfor mener Larsen de nye funnene vil være svært verdifulle for akustikere både i Norge og utenfor landets grenser.

– Kunnskap om ulike løsninger for betongsåle på grunn vil være nyttig ved prosjektering av nye bygg, både mtp lyd og med grensesnitt mot andre fag som byggeteknikk, bygningsfysikk og arkitektur, mener Larsen.

Larsens funn om trinnlyd har allerede vakt internasjonal interesse. Den 4. mai i år presenterte han et innlegg på Baltisk Nordisk Akustisk møte (BNAM) i Oslo.

I løpet av sommeren skal han presentere funnene sine på ytterligere to prestisjetunge internasjonale konferanser, som International Conference On Vibration Engineering i Shanghai og Internoise i Washington DC.

Konferansen i Shanghai arrangeres av universitetsmiljøene i Beijing og Shanghai og avholdes hvert 4. eller 5. år, mens Internoise arrangeres årlig med innlegg fra akustikere verden over.

Opphav og kilder: Multiconsult artikkel

KLIKK for alle artikler i Bygg bedre billigere.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079