23948sdkhjf

Nå er E39 like bra som E18/E6 for langtransporten i Norge

Det handler om penger: For ti år siden kjørte langtransporten heller 300 kilometer ekstra for å slippe høye bom- og fergeutgifter langs kysten. Hva er status i dag?

VEISTANDARD, BOM- OG FERGEPRISER:
Er det bedre økonomi i å velge kystveien? Eller via Oslo? Vi snakker om nord-sør-transporten som går sør for Trondheim? Tungt.no har sammenlignet 2011 mot 2021. 

Det var Aftenposten som i 2011 skrev en artikkel om langtransporten som valgte veien om Oslo fremfor å kjøre langs kysten på Vestlandet. Den gang var konklusjonen i intervjuet med en Veøy-sjåfør at Oslo-ruta var å foretrekke.

Arne Langseth, som i dag er i dag driftsansvarlig i Veøy, ble også intervjuet av Aftenposten i den ti år gamle artikkelen. Den gang kunne han fortelle at det er vanlig at sjåfører velger å kjøre via hovedstaden på vei fra Møre og Romsdal til Rogaland. Hensikten er å unngå de høye avgiftene langs kysten.

- Ja, det er mange som velger det. Utenlandske sjåfører utgjør en stadig større andel av sjåførene som kjører langtransport i Norge, og de kjører alltid via Oslo, sa Langseth til Aftenposten.

Bildet over: Faksimile fra aftenposten.no 2011. Hans-Inge Brandli tok ofte omveien om Oslo når han kjørte mellom plasser på Vestlandet.

Når tungt.no snakker med Langseth i dag er situasjonen en annen.

- Nå er nok førstevalget heller å kjøre langs kysten, og det er flere faktorer som virker inn på det, sier Langseth.

Han nevner rabatterte fergebilletter, fremkommelighet og kjøretid. Og ikke minst at sjåførene nå er flinkere til å holde seg til kjøre- og hviletid. Da er det naturlig å velge den korteste veien.

- Før måtte man også ha avtale med tre fire fergeselskaper og huske på at sjåførene fikk med seg klippekortet. Veiene var heller ikke slik de er i dag, sier Langseth.

Han mener næringen har blitt hørt på hva de mener om fergepriser og fremkommelighet.

- Politikerne har hørt på bransjen, og det er bra. De har virkelig tatt med seg signalene vi har gitt og gjort noe med det. Ikke minst når det gjelder fergetakster, sier Langseth.

Han legger til at det til syvende og sist er næringslivet som transportbransjen jobber for, og at det er for dumt at transportbransjen må gå i front i slike kamper når det er næringslivet som skal betale regningen.

Naturlig å kjøre om Oslo

I artikkelen fra 2011 regnet Aftenposten ut fullpris for bompenger og fergetakster for vogntog på strekningen Ålesund til Stavanger.

Dette var resultatet (fullpris per desember 2010):

  • Ålesund - Stavanger langs kysten: 4497 kroner.
  • Ålesund - Stavanger via Oslo: 385 kroner.

En forskjell på 4112 kroner, som gjorde at det ble helt naturlig å velge ruten om Oslo, selv om det var 30 mil lengre. Drivstofforbruket er omtrent det samme på de to strekningene, da snittet er høyere per mil på vestlandsveiene. Det var dette regnestykket som gjorde at deler av transporten opp og ned langs kysten av Vestlandet den gang ble en del av trafikken gjennom Oslo.

Ønsker ikke å kommentere

I artikkelen i Aftenposten uttalte den gang samferdselsbyråd i Oslo Jøran Kallmyr seg. Han sa:

«Med den dårlige veistandarden blir det slik. Jeg forstår godt at de velger å kjøre som de gjør. Hvor stor trafikkbelastningen i Oslo blir som følge av dette, er vi ikke sikre på.»

Tungt.no har tatt kontakt med dagens byråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), men hun ønsker ikke å kommentere denne saken.

Dette er dagens priser

Tungt.no har sett på hva dagens kostnad er på de to samme strekningene. Her er det noen ulike faktorer som påvirker resultatet, blant annet hvilken avtale man har på bombrikker og fergeselskaper. Prisene gir likevel et godt bilde av dagens situasjon.

Dette er dagens ferge- og bompriser på strekningene (autopass, Euro 6, ikke rushtid): 

  • Ålesund - Stavanger langs kysten (E39): 3103 kroner (ned 1394 kroner fra 2011).
  • Ålesund - Stavanger via Oslo: 1035 kroner (opp 650 kroner fra 2011).

Differansen er 2068 kroner i fordel Oslo.

- Vi foretrekker kystveien

SR Group sender rundt 20 vogntog nordover ut fra terminalen i Stavanger hver dag. De har pitstopp i Bergen, Mongstad, Florø og Kristiansund. 80 prosent av lasten går til olje- og gassindustrien.

Bjørn Røstad, daglig leder i SR Group, sier at det nå er tilnærmet likt om de kjører langtransporten via kysten eller Oslo.

- Veinettet har i de siste årene blitt forbedret langs kysten. I dag bruker vi rundt 0,3 og 0,5 liter mer i drivstoff langs kysten, men det kompenseres med færre kilometer og ikke minst høyere bompriser i øst, sier Røstad.

Regnestykket på drivstoff blir omtrent slik (det er variasjoner i pris per liter, ut fra rabatter, bulk og andre avtaler). Vi har regnet med et høyere forbruk langs kysten:

  • Ålesund - Stavanger langs kysten (E39): 75 mil, 4,5 l/mil, 11 kr per liter. Dette gir en totalkostnad på 3712 kroner.
  • Ålesund - Stavanger via Oslo: 115 mil, 4,0 l/mil, 11 kr per liter. Dette gir en totalkostnad på 5060 kroner.

Differansen er 1348 kroner i fordel kysten.

Med økte fergepriser langs kysten ville flere transportselskap velge å kjøre om Oslo, mener Røstad. Det er ikke lenge siden debatten raste da det var planlagt å øke fergeprisene med nesten 50 prosent.

- Heldigvis ble det en politisk riktig avgjørelse å ikke heve prisene. Hvis det hadde skjedd ville lastebilene heller kjørt om Oslo, og det hadde gitt mer kilometer og mer utslipp. Nå er det heller slik at fergepriser, veistandard og bompriser gjør at kystveien er å foretrekke, sier Røstad.

Kostnad på bom- og fergepriser samt drivstoff:

  • Ålesund - Stavanger langs kysten: 3103 + 3712 = 6815 kroner.
  • Ålesund - Stavanger via Oslo: 1035 + 5060 = 6095 kroner.

Differansen er 720 kroner i fordel Oslo.

I regnestykket over er det ikke tatt med hvor mye de 400 ekstra kilometerene om Oslo koster i for eksempel slitasje på dekk eller ekstra kjøretid for sjåførene.

E39-reportasje

I 2016 kjørte TransportMagasinet hele E39 med fem ulike sjåfører. Les om opplevelsene her:

Kilde: Tungt.no, TransportMagasinet, Aftenposten

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078