23948sdkhjf

Tømmerbileiere: - Vi vil heller ha totalt 60 tonn på syv aksler på hele veinettet

- En økning av tillatt totalvekt og innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog vil gjøre transporten mer effektiv, sier Skogeierforbundet. Tømmertransporten er ikke enig.

TØMMERTRANSPORT:
Skogeierforbundet ønsker å øke tillatt totalvekt og starte innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog. Det er det delte meninger om, spesielt fra bileierfronten.

-  Vi ønsker at alt settes opp til 60 tonn og at vi har lov til å kjøre det på syv aksler. Det vi er redd for er at 8-tonns veiene åpnes opp for å kjøre 60 tonn hvis du har flere aksler enn syv. Vi synes det er å gå helt feil vei, sier Ørnulf Warberg, daglig leder i Trekk Tømmer.

Dette skriver Skogeierforbundet

- Vi er glade for at regjeringen nå vil legge til rette for at skog- og trenæringen kan utnytte de samme moderne kjøretøyene som brukes i våre naboland, Finland og Sverige, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet i en pressemelding fra det samme forbundet.

Samferdselsminister Hareide ber nå Statens vegvesen utrede endringer av regelverket slik at flere veger kan åpnes for 60 tonn totalvekt. Beslutningen har kommet etter at et forslag fra Norges Skogeierforbund ble drøftet med samferdselsminister Hareide og landbruksminister Bollestad. Dette er et konkret resultat etter drøftinger i regjeringens samarbeidsforum med skog- og trenæringen.

Positiv til 60 tonn på flere veier

I Hedmark kjører Stian Østby tømmertransport, og han er positiv til at tonnasjen går opp der det i dag er restriksjoner.

- Det finnes flaskehalser på de strekningene vi kjører hvor det er begrenset til 50 eller 40 tonn. Det er veldig bra hvis disse kan økes til 60 tonn, sier Østby.

Det er bedre med et helhetlig 60-tonns veinett, enn at de store veiene, enn at de store veiene økes til 74 tonn. Han refererer til et pågående prosjekt i regi av Statens vegvesen der det testes ut om det er mulig å åpne noen strekninger for 74 tonn.

Tester 74 tonn

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en prøveordning for tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn. En viktig del av prøveordningen vil være å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt under ulike forhold. Prøveordningen skal gi et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet på sikt kan åpnes for 74 tonn tømmervogntog.

- 74 tonn medfører en dyrere investeringskostnad i utstyr, og vi må klare å forhandle frem riktig transportpris på 74 tonn. Dessuten vil det i deler av landet og deler av året ikke være mulig å få med nok tømmer slik at det veier 74 tonn. Om sommeren er det mye virke som er lettere slik at vi ikke får utnyttet tonnasjen, sier Østby.

Han kjører i dag med et åtte akslet vogntog, og venter på et nytt med åtte aksler som er rett rundt hjørnet.

- Det er bra å kunne utnytte disse skikkelig på en 8-tonns vei, sier Østby.

Innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog

Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet, sier at det med en økning av tillatt totalvekt vil kunne kjøres større lass med vogntog som har åtte og ni aksler.

- Større lass vil gi færre transporter og reduserte klimagassutslipp. En økning av tillatt totalvekt og innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog vil gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker, helt i tråd med regjeringens mål, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet.

Warberg er ikke enig i uttalelsene til Skjølaas. Trekk Tømmer opererer i Viken, Vestfold og Telemark, og gamle Oppland fylke.

- I områdene vi operer er 80-100 prosent av veinettet åpent for 60 tonn med 7-akslet vogntog, og vi ønsker ikke å øke antall aksler. Skal vi sette på flere så blir vogntoget tyngre og vi får med mindre tømmer, dessuten er det en stor investering og mer vedlikehold, sier Warberg.

Warberg forklarer at antall tonn tømmer på bilen er avhengig av geografi, sortiment og ferskhet. For eksempel er det ofte lettere virke om sommeren, og da er det ikke sikkert at tømmerbilene har plass til mer enn 60 tonn uansett hvor mange aksler de har.

-  Vi ønsker at alt settes opp til 60 tonn og at vi har lov til å kjøre det på syv aksler. Det vi er redd for er at 8-tonns veiene åpnes opp for å kjøre 60 tonn hvis du har flere aksler enn syv. Vi synes det er å gå helt feil vei. Vi må dra med oss de ekstra akslene på alle andre veier hvor vi kan kjøre med syv aksler, og det blir ikke noen god fortjeneste på det. Tømmerkjøring er ikke statisk, den er veldig variabel på hvor vi kjører, sier Warberg.

- Ikke riktig vei å gå

På de veiene hvor tømmervogntogene kan kjøre 60 tonn på syv aksler, vil de få med seg to tonn mindre tømmer hvis de må kjøre med flere akslinger.

- Det er bedre å oppgradere de veien som det nå er 50 tonn og 8-tonns akseltrykk til 60 tonn og 10-tonns akseltrykk. Ikke at bileierne må koste på 150000 kroner ekstra på bilen og den samme summen for å gå fra fire til fem aksler på hengeren, og få med seg mindre tømmer på 80 prosent av kjøringen sin, sier Warberg.

Det eneste nå er der det står ca kr 150.000 for å øke med en aksel på henger. Det samme vil gjelde for bilen.

Han legger til at på alle veier med 10-tonns akseltrykk og 60 tonn totalvekt, vil man selvfølgelig få med seg mindre nyttelast med flere enn syv aksler.

- Øker totalvektene generelt fra 60 til for eksempel 64 tonn, vil det være veldig aktuelt med 4-akslet bil, sier Warberg.

Statens vegvesen har vurdert at en økning av tillatt totalvekt på åtte-tonns veger sannsynligvis vil gi redusert vegslitasje. Nesten alle bruer på riks- og fylkesvegnettet er reklassifisert etter 2014, og de fleste bruer tåler 60 tonn. Dermed kan totalvektene økes slik at vegnettet utnyttes bedre. 

Hareide har gitt Statens vegvesen en frist til 1. desember med å ferdigstille et forskriftsforslag.

Vil ha 28 tonn på 3-akslet bil

En annen endring som Warberg håper snart kommer, er å kunne laste 28 tonn på bilen.

- I dag kan bilen være 26 tonn og henger 34 tonn. Det er ikke bra for hverken fremkommelighet eller sikkerhet. Teknisk er bilen godkjent for ni tonn på fremre aksel og gjerne 21 tonn på boggi, sier Warberg.

Han mener det vil være perfekt å ha 28 tonn på bilen og 32 tonn på hengeren, og at det vil komme i følge NLF.

- Det burde allerede ha kommet, men det har blitt forsinket av byråkratiske årsaker slik vi forstår det, sier Warberg.

Han forklarer at dette er virkelig viktig. I dag må tømmerbilene gjerne laste om når man kommer ut av skogen fordi bilen blir for lett på drivhjulene med vektfordeling 26 og 34. Spesielt på vinterføre.

- Sikkerhetsmessig sier det seg selv at fordeling 28/32 er mye bedre, sier Warberg.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078