23948sdkhjf

Snåsaulykken 2020: Havarikommisjonen med ramsalt kritikk av vintervedlikeholdet

Den 2. februar 2020 frontkolliderte to vogntog på E6 ved Snåsavannet. Begge sjåfører døde på stedet, en passasjer overlevde den kraftige kollisjonen. Nå har Havarikommisjonen avlagt rapport.

TRAFIKKULYKKER: Den dypt tragiske ulykken krevde to liv. I etterkant har det i tillegg til sorgen også vært et naturlig behov for å finne ut - hvordan kunne dette skje?

Statens havarikommisjon var på plass ved ulykkesstedet på kvelden samme dag som ulykken skjedde, og har som vanlig gjort en grundig rapport.

Denne rapporten - som du kan laste ned som PDF i sin helhet fra denne siden - bør alle yrkessjåfører, bileiere og andre som jobber på eller forvalter noe på vegnettet vårt ta seg tid til å lese grundig.

Følelser som settes i sving etter slik ulykker har en tendens til å løpe avgårde med hypoteser og teorier som kan være forankret i andre ting enn fakta fra ulykkesstedet. I dagene etter denne ulykken sirkulerte det blant annet bilder av den ene ulykkesbilens svingskive, hvor mangel på smøring ble fremhevet.

I Havarikommisjones rapport er dette belyst. Dekkutrustningen og kjøreegenskapene til det sørgående vogntoget, samt førerens hastighetsvalg, påvirket hendelsesforløpet til ulykken, skriver kommisjonen, men dette blir likevel avskrevet som vesentlig bidragsyter til ulykken. Vogntoget som kom sørover er beskrevet som i god teknisk stand.

Havarikommisjonen er i sin rapport derimot svært tydelig på at årsak til ulykken er ekstremt glatt føre akkurat på ulykkesstedet - mye glattere enn veibanen både før og etter. Eller som beskrevet "Et ytterligere vitne som krysset E6 ved ulykkesstedet til fots kort tid før ulykken inntraff, opplyste at det var «såpeglatt» og «blank is» på veibanen.

Passasjeren i det nordgående vogntoget har forklart at det sørgående vogntoget fortsatte «rett frem» i kurven før kollisjonspunktet, som indikerer at vogntoget mistet veigrepet på framhjulene først.

Havarikommisjonen oppsummere slik: Undersøkelsen har vist at veibanefriksjonen på ulykkesstedet var svært lav og avvek fra tilstøtende veistrekninger. Det er SHKs vurdering at dette var den utløsende årsaken til at det sørgående vogntoget mistet veigrepet og kom over i motsatt kjørefelt

Havarikommisjonen stopper imidlertid ikke der. Undersøkelser tilsier også at dette var en kjent problemstrekning, og at det er avdekket mangler knyttet både til vinterdriftsarbeidet i forkant av ulykken, i tilknytning til entreprenørenes planlegging, gjennomføring, dokumentering og oppfølging av driftstiltak på generell basis. Også mangler knyttet til Statens vegvesens oppfølging og kvalitetssikring av vinterdriftsarbeidet.

Kommisjonen  skriver: "Verken Statens vegvesen eller entreprenørene har gjennomført en systematisk vurdering og evaluering av vinterdriftsarbeidet i etterkant av ulykken. SHK savner i denne sammenheng retningslinjer for evaluering av vinterdriftsarbeid i lys av alvorlige hendelser og veitrafikkulykker. SHK mener Statens vegvesen i større grad bør tilrettelegge for nasjonal læring innen vinterdrift."

Havarikommisjonen har som resultat av rapporten fremmet seks sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen. Alle seks er henvendt til Statens vegvesen og hovedentreprenøren på strekningen.

Kilde: Statens havarikommisjon

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094