23948sdkhjf

Oppdatert: Transportregnskapene 2020, de 100 første og største

Det blir stadig tydeligere; 2020 ser ut til å ha vært et veldig bra år for godstransport på vei? Våre oppdaterte liste med flere regnskap viser enda bedre takter på bunnlinjen.

TRANSPORTØKONOMI:  Jada, konklusjonen for bransjen som helhet er foreløpig. Fortsatt er det lenge til fristen for levering. 

Men stadig flere er tidlig ute med regnskapene sine. Og for denne gruppen transportører - se de 100 største i listen under - "sladrer" tallene for 2020 om et meget pent koronaår. Faktisk enda bedre enn da vi tok ut en liste i slutten av april.

Slik gjorde vi det

Ved hjelp av Brønnøysundregistrene og søkehjelpere – i vårt tilfelle Proff Forvalt – er det mulig å gjøre analyser av hvordan det står til blant bedrifter med næringskode «Godstransport på vei».

Men det er forskjell på konkurranseflaten mellom småbedrifter og dem som omsetter for flere hundre millioner. Nedre grense på listene er derfor 10 millioner kroner i omsetning.

Utvalget: Våre lister er basert på utdrag av regnskapene for følgende bedrifter:
1. Er registrert med næringskode Godstransport på vei.
2. Har registrert regnskap for 2020/2019 i Brønnøysundregistrene.
3. Har over 10 mill. kr i driftsinntekter (omsetning).

De 100 største er rangert etter omsetning. Følg med på Tungt.no for oppdaterte lister.

Mye bra tall

Vi har som før akkumulert tallene, og det er flere observasjoner:

* Stabil omsetning!. Disse 100 har samlet mer eller mindre lik omsetning i 2020 som i 2019, som betyr at de ikke har giret seg for vekst, men satset på lønnsomhet

* Nesten doblet resultatmargin: Disse 100 selskapene hadde i 2019 i snitt 2,9 prosent resultatmargin, mens det i 2020 økte til 5,2 prosent

* 78 av disse 100 bedrifter økte sin resultatmargin i 2020.

* 21 av disse bedriftene kan glede seg over tosifret positiv resultatmarginterte lister.

Alle tall i listen er oppgitt i 1000 kroner.

Nr Bedrift Inn 2020 Inn 2019 F. skatt 2020 F. skatt 2019 Res% 2020 Res% 2019
1 OTTS AS 314 829 354 937 2 916 -7 349 0,9 -2,1
2 TANK MANAGEMENT AS 273 153 231 048 19 365 5 406 7,1 2,3
3 ØRLAND TRANSPORT AS 220 990 227 152 366 4 929 0,2 2,2
4 NTEX AS 164 866 163 667 20 660 19 043 12,5 11,6
5 DRIV ENERGI MIDT-NORGE AS 153 402 157 943 1 764 2 217 1,1 1,4
6 INTERTERMO AS 115 210 122 549 5 924 2 142 5,1 1,7
7 DRIV ENERGI HALLINGDAL AS 113 628 125 187 3 617 3 824 3,2 3,1
8 RINGSTAD TRANSPORT AS 111 010 96 430 6 612 5 145 6,0 5,3
9 E-TRANS AS 109 908 104 271 7 708 5 885 7,0 5,6
10 SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS 97 084 83 371 6 437 1 507 6,6 1,8
11 DIGRE TRANSPORT AS 95 761 86 025 1 682 -2 989 1,8 -3,5
12 WOODTRANS AS 87 967 77 537 2 175 1 022 2,5 1,3
13 ENERGITRANSPORT AS 85 057 92 898 1 391 166 1,6 0,2
14 NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS 80 569 85 605 2 189 -9 025 2,7 -10,5
15 BJØRNARS TRANSPORT AS 54 569 68 275 3 202 2 034 5,9 3,0
16 REITRANS AS 74 890 78 015 5 900 4 909 7,9 6,3
17 BRØDRENE HÅLAND AS 72 110 70 729 2 703 402 3,7 0,6
18 BETONGTRANSPORT ØST AS 71 668 85 648 -1 776 2 073 -2,5 2,4
19 TERMO PARTNER TRANSPORT AS 71 182 66 006 563 -276 0,8 -0,4
20 BENDIKS BIRKELAND TRANSPORT OG SEMENTSTØPERI AS 67 345 67 196 2 623 1 419 3,9 2,1
21 JAKOBSEN TRANSPORT AS 62 137 65 815 8 997 6 508 14,5 9,9
22 JAN OLAF OLSEN TRANSPORT & SPEDISJON AS 61 775 59 854 2 764 1 330 4,5 2,2
23 ODD GRØDUM TRANSPORT AS 59 481 56 236 3 927 2 216 6,6 3,9
24 GUSTAVSENS TRANSPORT AS 58 990 58 089 1 681 411 2,8 0,7
25 STOKKEBEKK TRANSPORT AS 58 703 56 140 65 2 608 0,1 4,6
26 KAASA TRANSPORT AS 56 452 56 275 1 037 2 504 1,8 4,4
27 TIMETREKKEREN AS 55 363 36 488 1 010 -453 1,8 -1,2
28 SUNDBREI TRANSPORT AS 50 455 51 193 5 227 4 159 10,4 8,1
29 MALMIN TRANSPORT AS 50 026 43 941 1 807 1 577 3,6 3,6
30 VIKEN CARGO AS 48 299 23 495 3 250 24 6,7 0,1
31 PER JOHANSEN TRANSPORT AS 47 068 41 681 606 894 1,3 2,1
32 TOFTE TANKTRANSPORT AS 45 487 50 905 690 931 1,5 1,8
33 R EDVARDSEN TRANSPORT AS 44 583 40 562 1 657 312 3,7 0,8
34 S-TRANS AS 43 065 40 468 4 605 3 364 10,7 8,3
35 GUDBRANDSDAL BETONGTRANSPORT AS 42 911 35 307 3 563 2 187 8,3 6,2
36 K. B. TANGEN TRANSPORT AS 41 962 35 610 3 899 2 460 9,3 6,9
37 HELGELAND OLJESERVICE AS 40 514 50 869 1 147 1 173 2,8 2,3
38 DØRDØR AS 39 899 39 799 1 243 1 697 3,1 4,3
39 AGDER VEITRANSPORT AS 39 433 36 994 325 -2 172 0,8 -5,9
40 OLJE OG ENERGI TRANSPORT AS 38 814 43 347 904 -856 2,3 -2,0
41 MANGLERUD BETONG AS 38 697 33 181 7 890 6 874 20,4 20,7
42 Arne Thorsen Transport A/S 38 607 38 363 2 781 2 516 7,2 6,6
43 OLAV ROGNE AS 37 323 38 936 1 565 1 493 4,2 3,8
44 VAADAN TRANSPORT AS 35 171 19 163 4 652 1 398 13,2 7,3
45 TOSI TRANSPORT AS 35 096 30 700 1 082 884 3,1 2,9
46 LIA MASKIN OG TRANSPORT AS 34 305 24 873 1 362 336 4,0 1,4
47 ÅRDAL GODS OG SPEDISJON AS 33 076 29 019 1 859 1 331 5,6 4,6
48 SVIPP AS 32 122 53 608 -832 -1 443 -2,6 -2,7
49 AURMO TRANSPORT AS 31 310 27 979 411 93 1,3 0,3
50 TERAX TRANSPORTSERVICE AS 30 446 28 890 2 062 1 443 6,8 5,0
51 TIGO TRANSPORT AS 30 323 29 203 321 576 1,1 2,0
52 TRANSPORTSENTER LARVIK AS 30 248 28 563 275 480 0,9 1,7
53 SMB LOGISTICS AS 30 091 28 511 1 175 1 352 3,9 4,7
54 MARGRETHES TRANSPORT AS 29 135 20 238 2 508 204 8,6 1,0
55 LINDEMARK TRANSPORT AS 28 641 23 624 1 185 167 4,1 0,7
56 DOVRE BUD OG VARE AS 28 539 17 490 965 -13 3,4 -0,1
57 KJÆRSTAD TRANSPORT AS 28 165 27 188 7 340 6 474 26,1 23,8
58 VERÅSDAL TRANSPORT AS 28 100 27 077 1 239 1 385 4,4 5,1
59 BODØ KRAN & TRANSPORT AS 27 754 45 195 -213 368 -0,8 0,8
60 JOHN TH THOLLEFSEN AS 27 641 21 106 3 092 764 11,2 3,6
61 STEINAR FRELLUMSTAD KRAN OG TRANSPORT AS 27 467 28 822 6 516 6 459 23,7 22,4
62 REINERTSEN TRANSPORT AS 27 381 25 073 4 647 3 694 17,0 14,7
63 TRANSPORTSERVICE SKIEN AS 27 096 28 410 968 -606 3,6 -2,1
64 MORTEN BRÅTHEN TRANSPORT AS 26 676 21 909 5 730 3 441 21,5 15,7
65 STEN GRAVDAL TRANSPORT AS 26 549 24 721 3 053 3 386 11,5 13,7
66 B&T LOGISTIKK AS 25 772 24 502 1 611 1 406 6,3 5,7
67 PETTER SURNFLØDT AS 25 465 25 512 4 283 2 081 16,8 8,2
68 BOZKURT LOGISTIKK AS 25 448 26 259 2 731 1 723 10,7 6,6
69 JONNY OLAFSEN TRANSPORT OG MASKIN AS 25 266 22 833 1 872 -1 475 7,4 -6,5
70 TOM HAUGEN AS 25 096 21 204 1 224 633 4,9 3,0
71 KURÉR AS 24 766 24 082 1 090 245 4,4 1,0
72 SVEIN HAUGEN TRANSPORT AS 23 827 25 177 2 775 587 11,6 2,3
73 FRENO AS 23 765 18 782 2 611 554 11,0 2,9
74 OLA ERIK MOLSTAD AS 23 438 23 032 376 -595 1,6 -2,6
75 TRENGEREID T.K.T. AS 23 408 25 443 285 2 1,2 0,0
76 TRANSPORTOPPDRAG BERGEN AS 23 387 27 032 708 2 712 3,0 10,0
77 B&B TRANSPORT AS 23 238 21 348 2 805 1 080 12,1 5,1
78 BRINGSVERD KRAN OG TRANSPORT AS 23 084 18 841 1 210 411 5,2 2,2
79 BR. STENSKJÆR TRANSPORT AS 22 615 22 157 1 460 -1 788 6,5 -8,1
80 KRISTIANSEN KRAN & TRANSPORT AS 22 232 21 280 2 074 1 378 9,3 6,5
81 N&K TRUCKING NORWAY AS 22 218 21 361 120 374 0,5 1,8
82 CONTAINER CONSULT AS 22 111 22 302 1 624 1 669 7,3 7,5
83 ORTRA AS 21 768 21 145 545 10 2,5 0,0
84 J RØDAL EFTF AS 21 495 27 686 137 144 0,6 0,5
85 NOTRA AS 21 443 5 435 378 -1 160 1,8 -21,3
86 THUNE BILTRANSPORT AS 21 038 21 466 1 607 528 7,6 2,5
87 SIVESIND TRANSPORT AS 20 573 22 104 1 474 1 066 7,2 4,8
88 KRAKK TRANSPORT AS 20 507 18 176 3 114 2 337 15,2 12,9
89 HARDANGER SKOG AS 20 187 21 708 1 097 1 971 5,4 9,1
90 CONTAINER TRANSPORT AS 19 830 23 423 1 337 2 267 6,7 9,7
91 SPEEDY BUDBILEN AS 19 192 20 040 786 163 4,1 0,8
92 SANDEFJORD TRANSPORT AS 19 093 17 655 597 884 3,1 5,0
93 NEMO TRANSPORT AS 18 699 17 755 1 366 682 7,3 3,8
94 OKBAS TRANSPORT AS 18 671 11 995 1 203 -2 308 6,4 -19,2
95 MG BIL AS 18 620 17 310 -191 -1 230 -1,0 -7,1
96 KARL VALDE AS 18 573 20 023 4 389 3 514 23,6 17,5
97 KAUGERUD TRANSPORT AS 18 284 16 203 2 406 548 13,2 3,4
98 STORNES TRANSPORT AS 18 274 17 214 2 337 1 318 12,8 7,7
99 OLE ERIKSEN TRANSPORT AS 18 234 16 818 797 123 4,4 0,7
100 HOLMGREN TRANSPORT AS 18 105 16 967 897 1 070 5,0 6,3
SUM ALLE 100 4948296 4813669 259 193 139 338 5,2 2,9

Kilde: Tungt.no, Proff forvalt

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094