23948sdkhjf

GRETTE: Snart slutt på at entreprenørene har momsrisikoen

Arbeidsliv og jus med Grette: Bygge- og anleggsbransjen har gjennom mange år arbeidet hardt for endringer i regelverket for håndtering av moms ved omtvistede krav. Nå løsner det.

ARBEIDSLIV OG JUS 5-21: Dette innlegget fra advokatfirmaet Grette er ført i pennen av advokat/partner Kari-Ann Mosti i Grettes skattegruppe.

Regelverket pålegger i dag entreprenørene å innberette og innbetale moms til staten når faktura er sendt til kjøper - uavhengig av om kravet blir betalt eller ikke.

Med andre ord er det entreprenørene som sitter med momsrisikoen. Dette innebærer likviditetsmessige konsekvenser for entreprenørene, som i verste fall risikerer å bli påført store økonomiske tap eller konkurs.

Nye regler om utsettelse av betaling av moms til fullføring ble innført i 2021

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021, vedtok Stortinget at fakturering og innberetning og betaling av merverdiavgift i tilknytning til bygge- og anleggsarbeid kan utsettes til fullføring. Vedtaket ble fulgt opp gjennom endring i bokføringsforskriften § 8-1-2a, som trådte i kraft 1. januar 2021. Før regelendringen var utgangspunktet at entreprenører måtte fakturere og innbetale merverdiavgift til staten i takt med fremdriften av byggearbeidene.

Går omsider mot løsning på momsproblemet

Men regelendringen løste ikke utfordringene etter fullføring. Særlig ved store prosjekter utgjør momsen betydelige beløp, og det kan ta lang tid før tvisten avgjøres. Dette påfører entreprenørene betydelige likviditetsmessige tap. Bransjen har derfor arbeidet hardt for ytterligere regelendring.

Virksomheter som er underlagt «hoppeplikten» er pålagt en særegen plikt til å fullføre oppdrag selv om det er uenighet rundt oppdraget og oppgjøret for dette. Det er urimelig at det er entreprenørene, og ikke staten, som har momsrisikoen. Det er særlig små og mellomstore entreprenører som blir skadelidende, som ikke har store nok likviditetsreserver til å kunne forskuttere innbetaling av millionbeløp i moms i årevis mens en tvist avklares, og som heller ikke har ressurser til å forfølge omtvistede saker i rettsvesenet.

Nå ser det ut som det endelig går mot en løsning. Flertallet i Finanskomiteen i Stortinget har nylig innstilt på å suspendere innbetaling av moms på omtvistede krav i bygge- og anleggsbransjen til kravet er avklart.

Hva nå?

Finanskomiteen har bedt Stortinget om å foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart. Regjeringen er bedt om å komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022

Basert på dette må det forventes at regjeringen følger opp vedtaket og at det fremmes forslag til endring senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2022. Vi antar at regelendring kan tidligst skje med virkning fra og med 2022.

Vi antar at det vil komme nærmere retningslinjer for avgrensningen av hva som skal til for at et krav er «avklart». Finanskomiteen uttaler at det er «rimelig at entreprenørenes forpliktelse til å svare merverdiavgift til staten oppstår først på det tidspunkt en eventuell tvist er avklart, dvs. på det tidspunkt det er avklart at entreprenøren har krav på vederlag og det dessuten er avklart hvor stort vederlag entreprenøren har krav på (vår utheving).

I utgangspunktet vil kravet anses avklart når det er oppnådd enighet mellom partene om kravets eksistens og størrelse eller når kravet er blitt rettslig avgjort. En slik regelendring vil lette bransjens likviditetsutfordringer ved omtvistede krav betydelig samt bidra til økt forutberegnelighet og også administrative forenklinger.

Grette følger utviklingen tett og vil komme tilbake så snart det foreligger mer informasjon.Dersom du spørsmål til dette eller andre mva-spørsmål er du velkommen til å kontakte advokat/partner Kari-Ann Mosti i Grettes skattegruppe (følg lenken).

Opphav og kilder: Advokatfirmaet Grette AS

KLIKK for alle artikler i Debatt og innlegg.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Utbytterikt for Veidekke som økte omsetningen i 2022
Nytt navn: Anlegg Nordvest AS blir til Allgrunn AS
Blakkesrud bru i Eidsvoll er utbedret
Kjempestreik innen transport – tog, fly og havner rammes
Betonmast bygger for Horten Industripark for 840 millioner kroner
Ådalen Truck AS: Stiler mot 1000 solgte Hangcha-trucker i år
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.14