23948sdkhjf

Ingvild Storås skal lede CargoNet

Ingvild Storås blir adm. direktør i CargoNet og del av konsernledelsen i Vy.

Storås er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim og kommer fra stillingen som adm. direktør i Baneservice der hun har vært siden 2012. Storås har tidligere vært avdelingsdirektør i Block Watne og har mange års erfaring fra ulike lederstillinger i bygg- og anleggsbransjen, blant annet fem år som regionsjef i Mesta og tretten år i Statens vegvesen.

– Ingvild Storås er en solid og erfaren leder som jeg gleder meg til å få med på laget i Vy, uttaler Gro Bakstad i en pressemelding. – Ingvild har betydelig erfaring fra både forretningsutvikling, drift og arbeid med rammebetingelser, som Vy og CargoNet vil nyte godt av, fortsetter Bakstad.

Styreleder i Baneservice AS, Dagfinn Neteland, beklager at Ingvild Storås slutter.

– Med sin solide drifts- og forretningsforståelse, har Ingvild bidratt til å utvikle Baneservice til en konkurransedyktig og ledende baneentreprenør. Nå ønsker hun nye utfordringer og jeg ønsker henne lykke til i CargoNet, sier Neteland.

Viktig å kunne tilby gode og konkurransedyktige løsninger

Overflytting av gods fra vei til jernbane gir betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Sammenliknet med veitransporten, gir godstogene mindre CO2-utslipp og lokal forurensning, redusert risiko for ulykker på vei, redusert støy og mindre kø og trengsel. Den nye godstogsjefen ser frem arbeidet med å gjøre det enklere for godseierne å velge miljøvennlig transport.

– Jeg gleder meg til å starte i jobben og bli bedre kjent med dyktige kolleger i CargoNet og Vy. Transportsektoren er i stor utvikling, der det er økt vilje til og forståelse for å velge miljøvennlige løsninger for både gods- og persontrafikk. For å få kundene til å velge jernbane, er det viktig å kunne tilby gode og konkurransedyktige løsninger. Det ser jeg frem til å jobbe med, sier Ingvild Storås.

Selv om transport av blant annet tømmer og drivstoff har gått ned under koronapandemien, har transport av andre varer økt og flere kunder har valgt å frakte godset sitt på en mer miljøvennlig og sikker måte. Godsbransjen opplever imidlertid at dagens rammebetingelser gjør konkurransesituasjonen meget krevende, spesielt mot veitransport, påpeker Vygruppen i en pressemelding.

– Dagens ledelse i CargoNet har gjort en god jobb for å sikre bedre og forutsigbare rammebetingelser for gods på bane. Med Ingvild på laget, vil dette arbeidet videreutvikles og styrkes. Konstituert leder Carl Fredrik Karlsen fortsetter i stillingen frem til Ingvild starter, og deretter fortsetter som kommersiell direktør, avslutter Bakstad.

Det er foreløpig ikke avklart når Storås starter i konsernet.

Kilde: Vygruppen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078