23948sdkhjf

Fire entusiaster reddet historisk transportbedrift fra avvikling

- Det er menneskene i bedriften som er suksessfaktoren, sier daglig leder Gudbrand Aanstad i Fåvang Bilene.

TRANSPORTØKONOMI: Fåvang Bilene var på vei til å bli historie da fire entusiaster i Gudbrandsdalen gikk sammen og overtok driften i 2018. Siden da har regnskapet vist solide tall, og i 2020 ble det et resultat på 19,5 prosent av en omsetning på nær 11 millioner kroner.

Les også: 44 transportbedrifter med solid inntjening i 2020

- De gode resultatene kommer av hard innsats fra de ansatte, og at vi har et ryddig og greit forhold til våre to samarbeidspartnere Felleskjøpet og Nortura. Dessuten har vi lite eller ingen utgifter på administrasjon og husleie, og et strengt regime på pengebruk, sier daglig leder Gudbrand Aanstad.

Lokal historie

Fåvang Bilene har sitt utspring fra den gang Fåvang Ysteri i Gudbrandsdalen startet med bildrift en gang før krigen. Da dreide det seg stort sett om inntransport av melk. Etter hvert utviklet det seg til salg av jordbruksutstyr, bussdrift og skolekjøring.

På 1990-tallet ble det bygget nytt ysteri på Frya, og da mistet Fåvang Bilene inntransporten på melk. De fikk isteden mellomtransport av ferdigprodukter ut fra Frya.

På 2000-tallet hadde Fåvang Bilene rundt 20 lastebiler som kjørte tømmer, trelast, mellomtransport for Tine og så videre. I 2006 ble Fåvang Bilene stiftet som eget AS, og da var omsetningen rundt 30 millioner. Etter noen år gikk ikke driften veldig bra, og i årene 2011-2012 ble bildriften redusert til et minimum.

- Da jeg startet som daglig leder i 2012 hadde vi igjen to biler, sier Aanstad.

Fåvang Bilene har vært en del av Ringebu-Fåvang Innkjøpslag. I 2018 ble det bestemt at bygdas hjørnesteinsbedrift gjennom mange år, Ringebu-Fåvang Innkjøpslag, skulle avvikle sin virksomhet, og da ble alle aksjene i Fåvang Bilene tilbudt de fire som i dag er eiere.

Både litt idealisme og nostalgi

De er en gjeng med godt voksne karer med tilknytning til landbruket, og de har hatt mye med Fåvang Bilene å gjøre i alle år.

- Noen av oss har vært med som ansatte siden midten av 1990-tallet, og fikk et forhold til bedriften allerede da. Frem til 2006 var dette en avdeling under Ringebu-Fåvang Innkjøpslag, og vi som gårdbrukere var med som andelseiere, forteller Aanstad.

De valgte å overta alle aksjene i bedriften. Noe av bakgrunnen lå i bevaring av lokale arbeidsplasser.

- Vi så også en mulighet til å kunne bli litt større og etablere flere arbeidsplasser. Vi fire som overtok har alle tilknytning til jordbruket, og hadde et forforhold til Ringebu-Fåvang Innkjøpslag og Fåvang Bilene. Det kan nok hende det var litt idealisme og nostalgi inne i bildet som gjorde at vi kjøpte bedriften, sier Aanstad.

Bildet over: Dyrebilsjåførene Kristian K Granheim (t.v.) og Bjørn Sønstevoldhaugen. Foto: Fåvang Bilene

Trygg og stabil oppdragsmengde, og ingen koronaeffekt

Fåvang Bilene har i dag to faste oppdragsgivere. De kjører dyrefôr i bulkbiler for Felleskjøpet, og dyretransport for Nortura. I 2018 hadde bedriften en bil i Felleskjøpet og en i Nortura, men i dag går tre biler for Felleskjøpet, og to for Nortura. I tillegg har de samarbeid med en transportør som kjører to biler på avtalen Fåvang Bilene har med Nortura.

- Vi har ikke som mål å bli store. De to samarbeidspartnerne våre medfører ikke mye arbeid i administrasjon av kjøreoppdrag, og det er viktig. De to er veldig ryddige og solide bedrifter som det er lett å samarbeide med, og det er slik vi ønsker å ha det, sier Aanstad.

I administrasjonen til Fåvang Bilene jobber i tillegg til daglig leder Aanstad, Bjørn Sønstevoldhaugen som har ansvaret for Nortura-transporten.

De to andre som er med i driften av Fåvang Bilene er Kjell Olav Kaurstad og Jan Magne Rørstad. Sistnevnte og Aanstad har hatt en tilknytning til Fåvang Bilene siden midt på 1990-tallet.

- Hadde dere noe bestemt resultatmål da dere overtok bedriften i 2018?

- Vi hadde ikke forventet de resultatene vi har hatt de siste tre årene, men det er veldig bra. Vi har vært bevisste på at det ikke skulle sløses med penger, og vi tror vi ligger bra an på lønnsnivå til våre ansatte, sier Aanstad.

Han legger til at de er svært bevisste på bruk av penger, og kjøper ikke biler bare fordi de har lyst. Siden de kjører dyrefôr og dyretransport har de ikke merket noen negativ koronaeffekt på driften eller resultatet.

Suksessfaktoren ligger hos de ansatte

Fåvang Bilene eier ingen eiendom, har ingen husleie og minimale utgifter til administrasjon. Det virker naturlig nok positivt inn på regnskapet. Aanstad sier derimot at det er andre faktorer som er viktige for at bedriften skal kunne drive med et positivt resultat.

- Det er de ansatte som gjør en formidabel jobb, og en innsats langt over det vi kan forvente. Det er helt klart en suksessfaktor. Vi har folk som kan trå til når det trengs, og vi får på den måten en veldig god drift på bilene, sier Aanstad.

Han legger ikke skjul på at det er lagt ned mange arbeidstimer etter at de tok over aksjene i 2018. De fire som er eiere er med å kjører i litt ulik grad, og i tillegg har de tre fast ansatte sjåfører. De har også noen sjåfører på tilkalling.

- Klarer vi å drive med overskudd med fem biler så er det helt greit for oss. Hvis det viser seg at Felleskjøpet eller Nortura har behov for mer så takker vi nok ja til det, men vi har per i dag ingen planer om å gå ut på et annet marked for å øke oppdragsmengden, sier Aanstad.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094