23948sdkhjf

Nye vegvesen-gebyrer: Hva er stort nok gebyr til å få hjullås?

"Dersom det er mistanke om at gebyr ikke blir betalt, har Statens vegvesen mulighet til å holde igjen kjøretøyet". Men hva er grensen for mistanke?

TRAFIKK OG GEBYR: I formiddag kom en pressemelding fra Vegvesenet som likner veldig på den artikkelen vi skrev i forrige uke:

Nå kommer det gebyrer for blant annet mange overtredelser av kjøre- og hviletidsregler, ikke advarsler og anmeldelser som tidligere.

Når kan hjullåsen brukes?

Det er imidlertid mange aspekter ved denne endringen det stilles spørsmål ved, både direkte til Tungt og i kommentarfeltene. Vi skal komme tilbake til flere av dem - men ett av punktene vi regnet med skulle bli avklart i dag var:

Ved hvilken sum kan kontrollørene velge å sette hjullås på kjøretøyet for å sikre seg at ikke sjåfør/bileier unndrar seg gebyret?

Spørsmålet er selvsagt spesielt interessant mtp våre kollegaer fra land som ikke har gode samarbeidsbeidsavtaler med norske innkrevingsmyndigheter. 

Retten til å tilbakeholde er allerede sikret gjenom Veitrafikkoven §36b (se tekstutdrag i faktaboks under), men det settes ingen kronesum for hvor grensen går for når man kan tilbakehold en bil.

Ifølge en kilde med god innsikt var det ventet at denne grensen kom til å ligge på 5000 kroner. Det fikk vi imidlertid ikke innsikt i fra Vegvesenet i dagens pressemelding.

§ 36 b.Tilbakeholdsrett i motorvogn og kjøretøy som trekkes av motorvogn

Politiet, Statens vegvesen og Tolletaten kan holde tilbake motorvogn og kjøretøy som trekkes av motorvogn, dersom eieren er ilagt eller antas å ville bli ilagt bot eller overtredelsesgebyr for overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her. Likestilt med eier er den som har disposisjonsrett over motorvognen eller kjøretøyet som trekkes av motorvognen.

Tilbakehold kan bare besluttes når det er nødvendig for å sikre betaling av bot, overtredelsesgebyr og eventuelle omkostninger knyttet til gjennomføringen av tilbakeholdet og når slikt tilbakehold er forholdsmessig. Ved vurderingen skal det tas hensyn til botens eller overtredelsesgebyrets størrelse og forholdene for øvrig. Tilbakeholdet skal opphøre når betalingen er gjennomført eller det er stilt slik sikkerhet for kravet som nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven § 3-4.

Der tilbakeholdet skal sikre betaling av en bot, kan kjøretøyet holdes tilbake frem til påtalemyndigheten har besluttet om det skal ilegges bot. Påtalemyndigheten avgjør da om tilbakeholdet skal fortsette.

Tilbakeholdet kan om nødvendig sikres ved bruk av mekanisk eller elektronisk innretning.

Tilbakeholdte kjøretøy kan selges etter reglene i § 37 femte til åttende ledd dersom beløpet ikke er betalt innen tre måneder etter rettskraftig avgjørelse eller endelig fastsatt overtredelsesgebyr. Bestemmelsene i § 38 får tilsvarende anvendelse på omkostningene knyttet til tilbakeholdet.

Gjør alle en tjeneste, sett en grense

Fra tidligere i år har vi imildertid sett at en utenlandsk trekkvogn har fått hjullås for et gebyr såpass lavt som 3800 kroner. Det virker strengt - nesten som Fantomets "hard mot de harde". Temmelig uvirkelig i snille Norge, egentlig.

Redaksjonens kommentar er derfor: Myndighetene hadde gjort alle parter en tjeneste med å offentliggjøre hvor man legger listen - fra hvilket kronebeløp hjullåsen kan taes i bruk.

Brukes ordet "kan" og ikke "skal", vil det være tilstrekkelig avskrekkende, samtidig som kontollørene i felten har skjønn og fleksibilitet i behold.

Kilde: Tungt

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Verdens første: Biogass-drevet New Holland-traktor til Graver AS
Traktor-premiere: Bobcat-traktoren vist for første gang i Norge
Tretten: Framgang for midlertidig bru
Polaris Norge: Rekkevidde er ikke alt
Tine-sjåfør fortviler: Vegvesenet sperret hengeren - nå beklager de hendelsen
Engcon: Etablerer eget salgsselskap for Norge
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.093