23948sdkhjf

E18 Sandvika i trøbbel: Stort vedlikeholdsbehov og utrangerte konstruksjonsløsninger

Anbefaler å rive Sandvika-bruene på framtidig E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru.

Statens vegvesen gjennomfører i disse dager trasèvurderinger på E18 som del av arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er etappe 2 av E18 Vestkorridoren, Ny E18 planlegges i tunnel under Sandvika der den også skal kobles til E16. Reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta – Nesbru planlegges lagt fram til politiskbehandling i Bærum og Asker kommuner høsten 2023.

Som en del av trasèvurderingene har Norconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen, vurdert mulighetene for å gjenbruke eksisterende bruer for om mulig å redusere kostnader og utslipp av CO2.  Det er gjort en overordnet kartlegging og vurdering av de bruene som er aktuelt å gjenbruke i nytt veganlegg, enten som bru for E18, bussveg, omkjøringsveg, fylkesveg eller gang- og sykkelveg.

Bygd på 60- og 70-tallet

Vurderingen omfatter Blommenholm bru, Sjøholmen II bru, Kadettanden bru, Sandvika bruer, Kjørbro bru Bjørnsvik bruer, Slependen bruer og Nesøyveien bru.  Alle bruene er bygd etter gammel retningslinje, og de fleste av dem er bygd på 60- og 70-tallet.

Krever omfattende og dyrt vedlikehold

Kartleggingen og vurderingen viser at Sandvika-bruene og særlig Bjørnsvik-bruene har et kontinuerlig behov for vedlikehold på grunn av utdaterte og dårlige konstruksjonsløsninger. Det samme gjelder for Kjørbro bru som har behov for omfattende og kostbar reparasjon. Slependen bruer er allerede forutsatt revet ved byggingen av ny E18. 

-  Dette innebærer at vi, når vi skal legge fram forslag til reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, vil foreslå at dagens bruer forbi Sandvika rives. Vi jobber nå med forslag til framtidsrettede løsninger som ivaretar behovet for omkjøringskapasitet når E18 er stengt og som også ivaretar ønsket om byutvikling mot strandsonen, sier prosjektsjef for E18Vestkorridoren, Tom Hedalen.   

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094