23948sdkhjf

Vant Norgeshistoriens hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel

I dag presenterte Statens vegvesen Sotra Link som vinner av kontrakten. Som også er den største i EU hittil i 2021.

MEGAKONTRAKT: OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner.

Sotra Link skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027.

23 milliarder 22-kroner

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som er tildelt i EU hittil i 2021.

Totalrammen for prosjektet er estimert til 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Rammen vil bli endelig fastsatt etter stortingsbehandling i desember i år.

Sotra Link ble valgt i konkurranse med ITIAS. De to tilbyderne leverte sitt endelige tilbud andre august i år. Sotra Link hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

- Tilbudsprosessen med de to tilbyderne har vært meget god og konstruktiv. Gjennom flere måneder med hardt arbeid har leverandørene vist et stort engasjement for å sikre gjennomføring av OPS kontrakten av Sotrasambandet. Sotra Link hadde best tilbudspris, og i tillegg fått mest fradrag for merverdi de bringer inn i prosjektet, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

Internasjonale eiere

Sotra Link er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel. Det Sør-Koreanske byggingeniørfirmaet SK Ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet Webuild S.p.A er inne med 10 prosent på eiersiden.

Blant selskapene i Sotra Link har knyttet til seg på rådgiver- og prosjektering er de norske kontorene til Norconsult og Multiconsult. I tillegg inngår selskapene PINI fra Sveits, FCC fra Spania og Intertoll fra Ungarn i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

- Vi er allerede gjennom tilbudsprosessen blitt gjort kjent med at Sotra Link har knyttet til seg flere norske entreprenører, råvareleverandører og underleverandører til gjennomføringen av prosjektet. Et så stort prosjekt har et enormt behov for lokale og nasjonale bidragsytere i prosjektgjennomføring. Slik vi ser det har Sotra Link gjort en meget god jobb og etablert et tett samarbeid med flere lokale bidragsytere, sier prosjektsjef Rinde.

Om prosjektet:

Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. Om lag 4,6 km går i tunnel. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet.

Kilde: Statens vegvesen pressemelding

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109