23948sdkhjf

E134: 20.000 i ÅDT er veldig mye med tanke på hvordan det ser ut her

Nå kan Viker-alternativet vurderes - dermed kan endelig prosjektet E134 Dagslett - E18 komme seg videre.

Historien om det etterlengtede prosjektet "E134 Dagslett - E18" kan spores tilbake til 60-tallet, forteller prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen. Dagens reguleringsplan hadde sin opprinnelse på 80-tallet.

 20.000 i ÅDT

Dagens trafikk er svært høy med 20.000 ÅDT gjennom et tettbebygd område på en vei som ikke er dimensjonert for det.

 - 20.000 i ÅDT er veldig mye med tanke på hvordan det ser ut der, forklarer Brandt.

 Dagens veg fra Dagslett til Bjørnstad (Rundkjøringen der E134 møter fv. 165) var ferdig tidlig på 80-tallet.  Tungtrafikkandelen på E134 er på ca. 12%. Den synker litt innover mot Drammen, 13% øst for rundkjøringen på Dagslett og 11% ved Gullaug.


Bilde over: Her er årsdøgntrafikken på 20.000. Foto: Fredrik Saugstad

To alternativ

Statens vegvesens har nå sendt sin anbefaling og det betyr at kommunene har to reelle valg når linje skal velges for ny E134 mellom Lier og Asker. Anbefalingen er som følger: Statens vegvesen foretrekker Vitbank over-alternativ. Statens vegvesen aksepterer Viker-alternativ.

Viker-alternativet mest realistisk

Det er Lier og Asker kommune som må bli enige om korridor. Nå er det Viker-alternativet som ser mest realistisk ut forklarer Nils Brandt (bilde til høyre).

Les også: En bekreftelse på hvor viktig prosjektet er

Viker videre

Bakgrunnen er at Statens vegvesen ikke kan godta alternativer som er dyrere enn det som er satt som KVU-estimat. Asker og Lier kommuner fryktet at vegvesenet ville fremme innsigelse mot de dyreste traséløsningene. Men etter et møte med ordførerne i de to kommunene, valgte samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) å komme kommunene i møte, og sørget før fellesferien at Viker-alternativet blir vurdert i den videre planleggingen.


Bilde over: Statens vegvesen foretrekker Vitbank over-alternativ og aksepterer Viker-alternativ. Illustrasjon: Svv

Ikke nødvendigvis dyrest

Viker-alternativet går i en 4,4 kilometer lang tunnel, og kommer ut ved Viker/Reistad i Lierbakkene før den kobles på E18. Dette alternativet er spesielt ønsket av Lier, men er ifølge departementet det alternativet som har størst utbyggings- og driftskostnader på grunn av bygging av et langt tunnelløp. Men utbyggingskostnaden, som er beregnet til 4,4 milliarder kroner, er ikke dyrere enn Jensvoll-traseen forklarer Brandt. Det er mindre næringsområder, eiendom og dyrka mark som blir berørt.


Bilde over: Nå kan det se ut som E134 skal kobles på E18 her i Lierbakken i Viker. Foto: Svv

Totalentreprise

Når det ble åpnet opp for å vurdere Viker, og Lier kommune kun ønsker seg denne traseen, så er det veldig stor sjanse for at det blir nettopp dette alternativet, legger han til og det blir nok snakk om en totalentreprise.

Oslofjordtunnelen ligger foran

Neste sommer kan reguleringsplanen vedtas og det er ingen tid å miste, på andre siden av Hurumlandet ligger prosjektet med nytt løp under Oslofjordtunnelen foran i planleggingen og man regner med at det står ferdig i 2028. Uansett hva som skjer håper Brandt på så liten tid som mulig hvor Oslofjordtunnelen åpnes i to løp samtidig som E134 Dagslett-E18 ikke står ferdig. Men han antar at innføring av bompenger vil gi en demper på trafikkøkningen der.

Den fjerde gangen

Han har jobbet med dette i 12 år nå og kan fortelle om mange årsaker til at det ikke har blitt noe av. 

-Det er litt komplekst og mange grunner til at vi har planlagt i over 30 år uten at noe er bygd, forklarer han.

Mangel på penger er bare en av dem, nye forutsetninger for prosjektet har også kommet flere ganger. Reguleringsplan for strekningen Dagslett – Linnes har vært vedtatt tre ganger tidligere, både i 1991, i 2003 og i 2014. I tillegg ble det vedtatt kommunedelplan for strekningen Linnes – E18 i 2007.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126