23948sdkhjf

INNLEGG: Ved ny regjeringsplattform må bergindustrien spille en nøkkelrolle

I dette innlegget fra Norsk Bergindustri, fremholder generalsekretær Anita Helene Hall at om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommende regjeringsplattformen tilrettelegge for vekst, og at bergindustrien vil spille en nøkkelrolle..

MINERALER: De neste fire årene blir særdeles viktige. Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle, skriver Anita Helene Hall.

Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE).

 Våre innspill til en ny regjeringsplattform er som følger:

  • Geofysisk kartlegging, styrking av Norges geologiske undersøkelse: Vi ønsker at regjeringen legger til rette for at den geofysiske kartleggingen av Norge kan fullføres innen 2030.
  • Behov for risikoavlastning i form av statlig risikokapital: Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. Vi anmoder at regjeringen legger til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap, gjerne etter modell fra Finland .
  • Bærekraft og miljø; FOU: Vi ønsker at regjeringen legger til rette for et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.
  • Mer bærekraftige offentlige anskaffelser: Norsk Bergindustri anmoder regjeringen om å legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.
  • Styrke forutsigbarheten og redusere saksbehandlingstiden for tillatelser til mineralutvinning: Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven, forurensingsloven og plan- og bygningsloven. Vi anmoder om at regjeringen legger til rette for at tiltakshaver møter koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden.
  • Handlingsplan for kritiske råvarer: Vi anmoder regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer slik EU har gjort.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Hall.

Kilde: Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
May Linn fra Ålgård: - Jeg elsker å være på jobb som yrkessjåfør
Richard Fromreide fra Askøy brakk ryggen, ble yrkessjåfør
Energieffektivitet: Knuser 1.000 tonn i timen på 0,05 liter diesel per tonn
E39 Kristiansand – Mandal: 19 kilometer ny motorvei åpnet
Yanmar: Tre elektriske i 2023
Vaske-saken: Statens vegvesen vurderer nå hva dommen har å si for kontrollpraksis
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.094