23948sdkhjf

Kun liten skandale: Risa slapp bot – måtte betale kontrollgebyr

Urene masser i tipp: En inspeksjon i Kvalbein brudd i Hå, som pukkavdelingen hos Risa AS drifter, endte med to anmerkninger.

Inspeksjonen var en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn. Risa slapp bot, men måtte betale 20.300 i gebyr for kontrollen.

 

Det er Jærbladet som melder dette, etter å ha fått tilgang til brevet som Statsforvalteren sendte Risa etter inspeksjonen i begynnelsen av september.

I brevet står det blant annet at «Statsforvalteren forutsetter at forholdene rettes opp, slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vi anser med dette oppfølgingen som avsluttet».

Dermed slapp Risa bot, men måtte betale 20.300 kroner i gebyr som Statsforvalteren er pålagt å ta for kontroller på forurensingsområde. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen.

Innrømmer rutinebrudd

Siv Anfinnsen (bildet), masse- og deponiansvarlig hos Risa AS, sier til Jærbladet at det bare skal være rene masser på en tipp. Hun forteller at drensrøret som hadde kommet med i gravemassene var et resultat av brudd på egne rutiner, men at det selvfølgelig ble fjernet etter at det var blitt avdekket.

Nylig oppstart og liten aktivitet

Den andre anmerkningen som Risa fikk etter inspeksjonen var manglende måling av støvnedfall som virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo er pålagt å gjennomføre i henhold til forurensingsforskriften NS 4852:2010.

Til Jærbladet sier Anfinnsen at Risa fikk konsesjon for å drifte bruddet i sommer og at årsaken til at de på kontrolltidspunktet ikke hadde foretatt måling av støvnedfall skyldtes liten aktivitet i Kvalbeinbruddet.

– Det kommer mest støv når det er knusing på stedet, og da foretar vi slike målinger for å se etter at vi holder oss innenfor grenseverdiene. Vi forholder oss selvsagt til de kravene som til enhver tid er gjeldende for vår virksomhet, opplyser hun til avisen.

Opphav og kilder: Jærbladet

KLIKK for alle artikler i Konkurser og nedbemanning.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078