23948sdkhjf

I farta: Måler riksvegenes bæreevne med laser

Smart ny teknologi. Med en trailer og tolv lasermålere kan vegvesenet måle bæreevnen på alle riks- og europaveger i Norge på tre sommersesonger.

VEG OG TEKNOLOGI: Denne artikkelen fra Statens vegvesen er godt nytt for alle som ferdes på det norske hovedveinettet.

– Vi har god oversikt over den funksjonelle tilstanden på vegene gjennom de årlige spor- og jevnhetsmålingene, men vi vet foreløpig lite om den strukturelle tilstanden, forklarer prosjektleder i Statens vegvesen, Per Otto Aursand.

– Mye av forfall og skader på asfaltdekker og vegoverbygning skyldes manglende bæreevne på grunn av svakheter nede i overbygningen, forklarer han.

Nå får man oversikt myyyye raskere.

Fra punktvis falloddsmåling til rullende lasermåling

Fallodd er til nå brukt til å måle vegenes bæreevne.

Med fallodd blir ett og ett punkt på vegen målt om gangen, normalt med 50 meters mellomrom, noe som er en svært tidkrevende prosess. Det tar for eksempel tre timer å måle bæreevnen på en ti kilometer lang vegstrekning.

Med den nye laserteknologien som Statens vegvesen har tatt i bruk i sommer, tar det bare åtte minutter å måle bæreevnen kontinuerlig på den samme strekningen. Å måle i fart er også mer trafikksikkert både for operatør og trafikanter.

– Vi bruker en trailer med tolv lasermålere til å samle inn bæreevnedataene. Siden traileren kan kjøre i opptil 80 km/t mens den samler inn data, har vår samarbeidspartner Rambøll målt bæreevnen på hele 6 000 kilometer riksveger på Øst-, Vest- og Sørlandet i løpet av en seksukersperiode i sommer, forteller prosjektleder Per Otto Aursand i Statens vegvesen.

Han karakteriserer den nye målemetoden som en revolusjon både når det gjelder hvor raskt bæreevnemålingene kan gjennomføres og hvor mye data som samles inn.

Trailer proppfull med avansert teknologi

Rapid Pavement Tester, eller Raptor, som den unike traileren kalles, er en dansk oppfinnelse som i 2020 ble kjøpt opp av Ramboll RST (Road Survey Technology). Statens vegvesen inngikk i sommer avtale med Rambøll om bæreevnemåling med Raptor.

Prosjektleder i Rambøll, Martin Wiström, forteller hvordan Raptor fungerer:

– Traileren belaster vegen med ti tonn aksellast. Inne i traileren er det en bjelke med tolv lasere montert i ulik avstand fra hjulet som belaster vegen. Laserne måler så nedbøyningen på vegoverflaten som følge av belastningen, forklarer han.

– Ved hjelp av avansert modellering og formelverk kan vi ut fra disse verdiene beregne bæreevnen på vegen i tillegg til en del andre parametere som blant annet gir innblikk i hvor dypt de største svakhetene i vegen ligger. Avansert posisjoneringsutstyr sørger for at vi vet akkurat hvor på vegen målingene er utført, også i tunneler, sier Wiström.

– Ved å kombinere informasjon om vegens strukturelle egenskaper med andre tilgjengelige data, kan dere jobbe proaktivt i stedet for reaktivt, sier Ramølls svenske prosjektleder.

Sparer tid, penger og miljø

Norge er det første landet i Norden som måler bæreevnen på hele riks- og euorpavegnettet med den nye teknologien. I løpet av tre sommersesonger kan hele det norske riksvegnettet på 10 600 kilometer bli målt i begge retninger, det vil si totalt 21 200 kilometer med innsamling av store mengder data om vegnettes tilstand.

– Samtidig måles også asfalttykkelsen med en georadar som er montert framme på traileren. Dette gir oss verdifull tilleggsinformasjon når vi skal vurdere målingene og eventuelle tiltak på vegen, sier Aursand i Statens vegvesen.

Dataene lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og skal brukes til prioritering og planlegging av vedlikeholdstiltak med blant annet forsterkning av vegene der det trengs.

Forsterkning gir økt levetid på dekket som igjen betyr mer veg for pengene og redusert klimagassutslipp fordi det ikke er nødvendig å asfaltere vegene så ofte.

Kilde: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109