23948sdkhjf

Den kommende regjeringsplattformen må tilrettelegge for vekst

De neste fire årene blir særdeles viktige - det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle.

Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommende regjeringsplattformen tilrettelegge for vekst, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE), legger hun til i en pressemelding.

De har også laget en liste hvor Regjeringen anmodes om en rekke tiltak for bergindustrien:

Geofysisk kartlegging, styrking av Norges geologiske undersøkelse: Regjeringen bør legge til rette for at den geofysiske kartleggingen av Norge kan fullføres innen 2030.

 Behov for risikoavlastning i form av statlig risikokapital: Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. Regjeringen anmodes til å legge til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap, gjerne etter modell fra Finland. 

 Bærekraft og miljø; FOU: At regjeringen legger til rette for et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.

 Mer bærekraftige offentlige anskaffelser: Norsk Bergindustri anmoder regjeringen om å legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.

 Styrke forutsigbarheten og redusere saksbehandlingstiden for tillatelser til mineralutvinning: Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven, forurensingsloven og plan- og bygningsloven. Regjeringen anmodes til å legge til rette for at tiltakshaver møter koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden.

 Handlingsplan for kritiske råvarer: Regjeringen anmodes om å utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer slik EU har gjort.

Kilde: Norsk bergindustri

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.281