23948sdkhjf

Søker etter løsninger for klimavennlig håndtering av brøytesnø

Utlysning / konkurranse: SMELT er et prosjekt for klimavennlig håndtering av brøytesnø Sammen med offentlige og private aktører håper vi å finne gode og miljøvennlige løsninger for håndtering av brøytesnø.

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bymiljøetaten i Oslo samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene.

Målet er fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

10 mill i støtte

Prosjektet har fått innvilget 10 millioner kr fra forskningsrådet som skal øremerkes leverandørene. I tillegg stilles det med en del egenfinansiering fra Trondheim kommune, Oslo kommune og Trøndelag Fylkeskommune. Prosjekteier er Trondheim kommune. 

Frist: Q4 2021

Utlysningen vil komme høsten 2021, med tilbudsfrist 4. kvartal 2021. Det blir gjennomført en før-kommersiell anskaffelse, noe som innebærer at flere leverandører skal jobbe parallelt, og det gir leverandørene en unik mulighet til å utvikle sine løsninger.  

Slik beskrives behovet i konkurransen:

Miljøvennlig
Finne løsninger på håndtering av forurenset snø som fjernes fra veier og gater og som tilfredsstiller krav i henhold til forurensingsloven og krav fra Statsforvalteren.

Klimavennlig
Både Trondheim og Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere klimagassutslippet betydelig. Derfor er det viktig å finne løsninger som fører til lite eller ingen klimagassutslipp.

Tilfredsstillende kapasitet
Oslo og Trondheim har behov for en løsning for fjerning av snø som kan håndtere nødvendig kapasitet og frekvens etter behov. Analyser viser at Oslo kommune har et behov for en løsning som totalt kan håndtere minst 500 000 m3 over en 12 ukers periode og kontinuerlig mengdeflyt på minimum 1000 m3/time. Samtidig kan byene også ha snøfattige vintre, hvor behovet ikke nødvendigvis blir like stort. Trondheim kommune har et tilsvarende behov på ca. 70 000 m3 pr år. For Trondheim-by i sin helhet er det ett etterspurt behov på ca. 300 000 m3.

Kostnadseffektiv
Driftsbudsjettene i kommunene blir strammere og strammere samtidig som krav øker. Det er derfor et behov for en kostnadseffektiv løsning.

Kilde: trøndelag fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.113