23948sdkhjf

Milliardprosjektet E10 Hålogalandsvegen: Tre videre i konkurransen

Tre leverandører er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen.

Kjempe-anbud og kjempeprosjekt: At det er tre aktører med videre skal sikre god tilbudsprosess sier utbyggingsdirektør i Statens Vegvesen, Kjell Inge Davik.

Dette er et megaprosjekt hvor selve utbyggingskostnaden er beregnet til 9 milliarder, mens den øvre rammen inkludert drift og alle andre konstander satt av Stortinget er 18,3 milliarder kroner.

- Med reell konkurranse mellom tre sterke aktører sikrer vi oss også at dette store og viktige prosjektet blir levert til markedspris, sier Davik.  

De tre leverandørene er:

Via Borealis:

Ledes av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

 Nordland Forbinde:

Ledes av Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, Intertoll Europe Zrt, Intertoll Limited, Duna Intertoll Zrt, Mecsek Autopalya-uzemelteto Zrt, Intertoll Polska Sp. z o.o, Intertoll Construction Sp. z o.o, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. og Intertoll Capital Partners B.V.

 Skanska Hålogalandsvegen:

Ledes av Skanska Norge AS som har med seg Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS, Skanska AB, Skanska Hedmarksvegen Invest AB, Skanska Norge Konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Dagens veg er ulykkesbelastet med smal vegbane, mange svinger og bratte stigninger. Ny veg vil gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden mellom Sortland og Harstad med om lag 40 minutter. Store deler av den nye vegen vil få 90-sone.

– Det blir også svært spennende å se hvordan leverandørene vil løse de strenge klimakravene vi har lagt inn i denne kontrakten. Det sier avdelingsdirektør og prosjektsjef Stein Johnny Johansen, i Statens vegvesen.

Mye kompetanse

Kontraktsformen OPS er bestemt av Stortinget. I OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen vil én leverandør få ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. De tre leverandørene er derfor organisert som OPS-selskap. De består av aktører med solid erfaring fra gjennomføring av kompliserte samferdselsprosjekt i liknende kontrakter.

– I tillegg er det gledelig at samtlige leverandører har knyttet til seg norske selskap med kompetanse innen prosjektering, bygging og drift, sier Johansen.

Milepæler

Frist for levering av første tilbud er planlagt i mai 2022. Tildeling og signering av kontrakt forventes å skje vår/sommer 2023. Med byggestart som forventes sommer/høst 2023, og en antatt byggetid på 6-7 år, kan ny veg stå ferdig og tas i bruk i 2029.

Fakta om E10 Hålogalandsvegen:

Kontrakten omfatter 82 km ny veg fordelt på strekningene rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland v/Tjeldsund bru, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord. Det skal bygges totalt 27 km tunnel fordelt på sju tunneler.

Selve utbyggingen er forventet å ligge på rundt 9 milliarder kroner. Den øvre rammen for hele prosjektet, inkludert finansiering og drift i 25 år, samt grunnerverv, forarbeid, og utgifter til Statens vegvesen, er av Stortinget satt til 18,3 milliarder kroner.

Kilde: Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094