23948sdkhjf

Store Norske velger Hæhre til siste entreprise

Hæhre Entreprenør AS er valgt til siste del av opprydningen av gruvesamfunnet som blant annet innebærer å fjerne bygg, infrastruktur, veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass.

Store Norske velger Hæhre til siste fase av opprydningsarbeidet i Svea. Oppryddingen av gruvesamfunnet Svea på Svalbard går mot slutten.

– Med denne kontrakten går vi mot slutten av et unikt miljøprosjekt, som har gått ut på å fjerne alle spor etter industriell og menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Arbeidet er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og vi ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på under 1,7 milliarder kroner. Dette er betydelig lavere enn opprinnelig kostnadsramme for prosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Opprinnelig var det satt av 2,5 milliarder kroner til oppryddingen.

Masseforflytning og terrengarrondering

I Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell fjernes bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass. Store Norske har inngått en avtale med Hæhre Entreprenør AS for gjennomføring av Svea Fase 2B-2. Dette er siste entreprise i prosjektet, og består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering. Store Norske forventer å signere kontrakten i begynnelsen av november 2021. Forventet anleggsstart er april 2022, med ferdigstillelse sommeren 2023.

Krevende klimaforhold

Hæhre Entreprenør hadde også kontrakten på de to første fasene av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva.

- De har vist at de takler de krevende klimaforholdene og logistikkutfordringene i Svea, og de har levert godt på HMS, kvalitet, fremdrift og ikke minst samarbeid, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

- For Hæhre Entreprenør er dette nok et viktig prosjekt, og vi er både stolte og glade over å ta blitt valgt ut blant mange sterke konkurrenter til å gjennomføre nok en entreprise i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS.

Fakta om Svea og Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.
Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, samt Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.
AF Decom har kontrakten på Fase 2B, som er riveentreprisen med fjerning av bebyggelse i Svea Sentrum.
Siste fase, Fase 2B -2, skal foregå fra Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam, med blant annet fjerning av flyplass og godskai. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.
Prosjektet anslås å koste totalt 1,7 milliarder kroner. Det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner.

Kilde: Store Norske

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078