23948sdkhjf

Nytt løp i Oslofjordtunnelen: Vil kreve 1600 sprenginger

Og sprenginger tilsvarer stenginger, altså 1600 stenginger av veien på ca 30 minutter hver gang.

Dette presenterte Oslofjord-prosjektet for representanter fra Asker Næringsforening og ASKO i et informasjonsmøte nylig. Hensikten var å vise hvordan anleggsgjennomføringen av et nytt løp i Oslofjordtunnelen vil bli, og hvilke konsekvenser det vil få for trafikkavviklingen på E134 mellom Asker og Frogn.

Det skal bygges en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134.  Tunnelene skal tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. E134 skal utvides fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum. Og utvidelsen skal bedre vegsystemet på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

Fakta ny tunnel sør for dagens tunnel:

Lengde tunnel: 7275 m. Inndrift per sprengning (salvelengde): ca. 4,5 m. Antall sprengninger i nytt hovedløp: 7275/4,5 = ca 1600

I tillegg kommer sprengninger i forbindelse med nisjer, tverrtunneler og vann-/pumpemagasin, slik at antall sprengninger vil totalt komme opp i drøyt 2000

Utenom rushtiden

Det er et krav at når det sprenges i nytt tunnelløp skal eksisterende tunnelløp være stengt. Det er ikke tillatt å stenge i rushtiden mellom 06:00 – 09:00 og mellom 14:00 -19:00. Strekninger nær bebyggelse kan ikke sprenges på nattestid pga. hensynet til naboers nattesøvn.

«Dette gir kun to «vinduer» i løpet av et døgn hvor sprengningsarbeider er mulig: 09:00 -14:00 og 19:00 - tidspunkt for når nattero skal overholdes.

Drivefasen forventet til tre år

Tunnelen vil bli drevet fra 3 stuffer (arbeidsfronter i tunnelen), 2 fra adkomst tunnel Storsand (Hurumsiden), 1 fra Måna (Drøbaksiden)

Arbeidene gjennomføres som skiftarbeid (dag-/kveldsskift) mandag – lørdag (legger til grunn 101 timers uke). Antall salver (sprengninger) per døgn kan variere mellom 0 – 6 avhengig av hvilke arbeider som gjøres i tunnelen. Ved injeksjon (vanntetting) og omfattende tung stabilitetssikring vil antall salver bli sterkt redusert. Forventet drivetid tunnel (sprengning og bergsikring) ca. 3 år.

Stengeprosedyren tar ca 30 minutter

For hver sprengning i nytt løp må denne stengningsprosedyren følges: Entreprenør melder til Veitrafikksentralen (VTS) at det er klart for sprengning. VTS utfører stengning av tunnelen i henhold til prosedyre før bommene senkes. All trafikk i tunnelen må være ute av tunnelen før det gis klarsignal til sprengning. Sprengningen gjennomføres

Den delen av eksisterende tunnel som ligger nærmest sprengningsstedet kontrolleres for eventuelle uønskede hendelser av mannskap som på forhånd er postert på egnet sted i tunnelen. Hvis det ikke har inntruffet noen uønskede hendelser melder kontrollør at alt er ok og gir klarsignal til å åpne tunnelen. VTS åpner tunnelen i henhold til prosedyre. Hele stengeprosedyren fra trafikken stanser til den er i gang igjen vil ta ca. 30 min.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.142