23948sdkhjf

Bring-listen og det manglende selskapet - Linehaul Bildrift

Her er forklaringen - og en liten presentasjon av selskapet.

TUNGT MED BRING: Da tungt.no gikk Bring-regnskapene etter i sømmene, dukket ikke Bring Linehaul Bildrift AS opp som et selskap under Posten Norge AS. Det vekket vår nysgjerrighet.

Selskapet eies i følge registrene ikke av Posten Norge eller av staten Norge som de andre Bring-selskapene, men står oppført som 100 prosent eid av holdingselskapet Agardh Holding, som igjen eies 100 prosent av advokatfirmaet Haavind.

Tungt.no spurte styreleder i Bring Linehaul Bildrift, Gøran Andreassen, om hvorfor det er slik.

- Virksomheten til Bring Linehaul Bildrift er 100 prosent eiet av Posten Norge AS. Uklarheten skyldes forsinkelser i oppdatering i de offentlige registrene, sier Andreassen.

Det forklarer hvorfor tungt.no ikke i førsteomgang hadde dette selskapet med i sin oversikt på regnskapet til "bring-selskapene". Det viser seg at Skatteetaten, som er kilde til "Aksjonærer", kun oppdaterer denne informasjonen en gang i året.

Rendyrket transportvirksomhet

Gøran Andreassen er forøvrig også styreleder i Bring-selskapene Bring Intermodal AS, Espeland Transport AS og Bring Equipment AS.

Bring Linehaul Bildrift er en virksomhet som ble skilt ut fra Bring Linehaul, som i dag er Bring Intermodal.

- Dette skjedde ut fra et ønske om en rendyrking av to ulike forretningsmodeller. En spedisjonsbasert virksomhet med fokus på intermodale løsninger i flere land, og en rendyrket transportvirksomhet med egne sjåfører og biler i Norge, sier Andreassen.

Bring Linehaul Bildrift ønsker i følge styrelederen å være et ledende transportselskap inn i det grønne skiftet, og være et trygt alternativ som transportpartner for store virksomheter.

Sjåførene samlet under et tak

Virksomheten i Bring Linehaul Bildrift driver på ordinær måte, med egen ledelse og administrasjon – samt noe kjøp av fellestjenester fra Posten-konsernet.

- I registrene står det at Bring Linehaul Bildrift har 167 ansatte. Hvem er det selskapet har som kunder?

- Bring Linehaul Bildrift har egne eksterne kunder, samt kjører en del for Bring Intermodal. Hovedinntektene er derimot fra egne kunder, sier Andreassen.

- Det er registrert driftsinntekter på 143 millioner kroner i 2020, med et resultat på minus 4,3 millioner. Kan du forklare det?

- Pandemi! En stor del av virksomheten driver transport inn mot sektorer som måtte stenge ned i store perioder av 2020 og 2021, sier Andreassen.

Han legger til slutt til at nedgang i inntekter for Bring Intermodal skyldes denne utskillelsen, og ikke redusert vekst i Intermodals segment.

Daglig leder for Bring Linehaul Bildrift er Karin Johanna Levin.

Opphav og kilder: Tungt.no, Brønnøysundregistrene, Proff.no

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047