23948sdkhjf

Selvaag Bolig etter Q3: Resultatforbedring på 37 prosent

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 1.849 millioner kroner og justert EBITDA-resultat (IFRS) på 439 millioner for årets ni første måneder. Dette er en forbedring på 37 prosent fra samme periode i fjor og et av de beste resultatene i selskapets historie.

Aktiviteten i konsernet er høy. Hittil i år har selskapet solgt 13 prosent flere boliger og igangsatt bygging av 75 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor.

 

Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1.201 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6,2 milliarder kroner. 76 prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet, opplyser selskapet i en pressemelding.

God lønnsomhet i prosjektene

– Selskapet har vært lite påvirket av pandemien og det er høy aktivitet. Salget hittil i år har vært godt til tross for at det var en roligere sommer, og byggingen har gått som planlagt. Det er god lønnsomhet i prosjektene, og vi har lykkes med å igangsette bygging av hele 424 boliger hittil i år. Det er bedre enn vi trodde ved inngangen til året, sier CEO Sverre Molvik.

Forventer videre vekst

Ifølge Molvik har Selvaag Bolig en solid portefølje av prosjekter i vekstområder. Han mener den sterke markedsposisjonen og høy aktivitet legger til rette for at selskapet vil vokse fremover.

– Ved utgangen av tredje kvartal hadde vi om lag 450 boliger i salg og vi har planlagt salgsstart for mer enn 500 boliger i Q4 og Q1. Dersom boligetterspørselen holder seg på dagens nivå, betyr dette at produksjonsvolumet vil kunne øke i kommende kvartaler, sier han.

I løpet av årets ni første måneder har Selvaag Bolig solgt boliger for over tre milliarder kroner.

Hovedpunkter Q3 2021 (Q3 2020 i parentes)

 • Bruttosalget: 147 boliger (209) med en salgsverdi på NOK 731 millioner (1.104)
 • Nettosalget: 125 boliger (178) med en salgsverdi på NOK 634 millioner (910)
 • 148 boliger netto igangsatt (196), 318 boliger netto ferdigstilt (212), 314 boliger netto overlevert til kjøper (212)
 • 1.201 boliger netto under bygging (1.342) med en samlet salgsverdi på NOK 6.200 millioner (6.660)
 • 76 prosent av boliger under bygging (77) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 16 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (19)
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 887 millioner (706)
 • EBITDA (justert for finanskostnader): NOK 222 millioner (128), tilsvarende en margin på 25 prosent (18,1)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 774 millioner (707)
 • EBITDA: NOK 114 millioner (151), tilsvarende en margin på 14,8 prosent (21,3)

Hovedpunkter Q1-Q3 2021 (Q1-Q3 2020 i parentes)

 • Bruttosalget: 601 boliger (591) med en salgsverdi på NOK 3.097 millioner (3.058)
 • Nettosalget: 546 boliger (484) med en salgsverdi på NOK 2.753 millioner (2.450)
 • 424 boliger netto igangsatt (242), 533 boliger netto ferdigstilt (405) og 570 boliger netto overlevert til kjøper (448)
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1.849 millioner (1.351)
 • EBITDA (justert for finanskostnader): NOK 439 millioner (321), tilsvarende en margin på 23,7 prosent (23,7)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 2.513 millioner (2.267).
 • EBITDA: NOK 410 millioner (463), tilsvarende en margin på 16,3 prosent (20,4)

Merknader

Bruttosalg: Solgte enheter er inngåtte salgskontrakter med kunder ihht. Bustadoppføringslova. Etter IFRS inntektsføres disse ved overlevering.
Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
IFRS: I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Opphav og kilder: Selvaag Bolig

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078