23948sdkhjf

348 millioner kroner for opprydning og fornyelse av to havner

På oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket skal NCC utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl.

Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydning og fornyelse av de to havnene i kommunen. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 348. Det er datterselskapet Sjøentreprenøren AS som skal utføre arbeidet.

NCCs avtale med Hammerfest kommune og Kystverket ble ble nylig signert og arbeidet vil starte opp så snart som mulig. Etter planen skal arbeidet sluttføres innen august 2023.

Riving, bygging, mudring og tildekking

Arbeidet som skal gjennomføres i en hovedentreprise inkluderer blant annet riving av eksisterende kaikonstruksjon og bygging av ny, etablering av cellespuntdeponi for forurensede masser, miljømudring og tildekking i Hammerfest havn, samt utdyping av havnene i Hammerfest og Forsøl.

Bakgrunnen for Ren havn-prosjektet som nå skal gjennomføres i Hammerfest, er Miljødirektoratets pålegg om å rydde opp i de forurensede sjøbunnsedimentene i havnen i Hammerfest.

-NCC befester med denne kontrakten evnen vi har til å gjennomføre denne typen komplekse prosjekter. NCC Infrastructure og datterselskapet Sjøentreprenøren AS viser med dette prosjektet at vi lykkes med den strategiske retningen selskapet har tatt, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Kilde: Pressemelding NCC

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063