23948sdkhjf

Evenes flystasjon er ferdig utbygget og klar for NATO-oppdrag

Milliardinvesteringer og over én million arbeidstimer innen bygg og anlegg ligger bak når Luftforsvaret like over nyttår flytter jagerflyberedskapen fra F-16 i Bodø til F-35 til Evenes flystasjon.

65 prosent av kontraktene har gått til lokale og regionale entreprenører.

 

Evenes flystasjon var en base med svært begrenset aktivitet da Stortinget i 2012 vedtok at flystasjonen skulle settes i stand som en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge. Nå står basen klar, og like over nyttår flyttes QRA-beredskapen (Quick Reaction Alert) fra Bodø til Evenes. For å komme dit har alle etatene i forsvarssektoren arbeidet effektivt på en stram tidslinje, opplyser Forsvarsbygg.

Les også: Forsvarsbygg investerte for 3,7 milliarder i fjor

Det er utført over 1.000.000 arbeidstimer, hvorav over 90.000 timer er utført av lærlinger. Gjennom aktiv bruk av kontraktuelle forpliktelser fra Forsvarsbygg om bruk av lærlinger, får også lokalsamfunnet tilbake sårt tiltrengte fagfolk i bygge- og anleggsbransjen.

En av de mest moderne operative basene for Forvaret

– Forsvarsbygg har gjennom noen krevende år med blant annet korona og tilhørende konsekvenser, fått en base som hadde svært begrenset aktivitet til å bli en av de mest moderne operative basene for Forvaret, sier John Ommund Syvertsen, ansvarlig for utbyggingen. Han forteller at eksisterende bygg er istandsatt med økt kapasitet. Operative flater, sheltere, lokaler for operasjoner med videre for flyene er oppgradert og en rekke nybygg gir soldater, spesialister, sivile og befal gode bo- og arbeidsforhold.

– Uten godt samarbeid både på tvers i sektoren, og med lokale interessenter og naboer, hadde ikke dette vært mulig, sier Syvertsen.

F-35A blir sjekket av teknisk personell etter landing under øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon. Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen/Forsvaret

Over i driftsfase

Bygg og anlegg på Evenes er kommet godt over i driftsfasen. De første byggene ble allerede tatt i bruk i 2019, og det overleveres fortløpende nye bygg og anlegg til Forsvaret.

– Våre ansatte kan være stolt over det som er levert til Forsvaret. Dette hadde ikke gått hvis ikke alle har stått på til tross for mange vanskelige situasjoner underveis med ulike tiltak, sier regionsjef Wenche Georgsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har for tiden 16 ansatte som jobber med drift og vedlikehold på Evenes, og flere tilsettinger vil komme. Driftspersonellet har ansvar for den daglige understøttelsen av Forsvaret. Sikring av bygg, varme og ventilasjon, gressklipping og snøbrøyting er noen eksempler. Det er mye aktivitet som koordineres og leveres hver dag, hele året.

Kontrakter for over fire milliarder

Forsvarsbygg opplyser at det frem til årsskiftet 2021/22 er blitt inngått kontrakter for over fire milliarder kroner, og over 65 prosent har gått til lokale og regionale entreprenører og rammeavtaleleverandører. Det har vært stor interesse i markedet på alle oppdragene på Evenes siden starten i 2017. Egne informasjonsmøter og deltagelse på møter for næringslivet viste stor interesse på det som ville komme av investeringsoppdrag for næringslivet i regionen. Ringvirkningene har gitt gode resultater for det lokale næringslivet i Nord-Norge. Mesteparten av pengene er lagt igjen lokalt, både på entreprisene og rammeavtaler.

Overleverte prosjekter til Forsvaret på Evenes klar til 1.1.2022:

 • Fornyelse av eksisterende bygg: Kjøkken-/messebygg, administrasjonsbygg, befalsforlegninger, mannskapsforlegning, hovedkvarter, administrasjonsbygg til luftvernbataljonen
 • Nye befals- og mannskapsforlegninger
 • Oppgradering av takserullebane
 • Tilstedevaktbygg for F-35
 • Renovering av shelter til F-35
 • Runway Arresting Gear – RAG (bremsewire på rullebanen)
 • To trafikkavviklingsplattformer på endene av rullebanen
 • Vaktlokale
 • Perimeter (sikkerhetsgjerde) rundt hele flyplassen
 • Administrasjonsbygg for driftsavdeling Forsvarsbygg
 • Luftvernteknisk bygg
 • Boliger utenfor basen

Opphav og kilder: Forsvarsbygg

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095