23948sdkhjf

Mest lest desember 2021: Regjeringen snur opp ned på drift og vedlikehold av jernbanen

Oppdatert: Regjeringen vil be Bane NOR å stoppe konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen.

Desember er ikke helt i mål, men vi finner likevel frem den saken som så langt er mest lest denne måneden. Det er den nye samferdselsministeren som mener at drifts- og vedlikeholdsoppgavene på jernbanen kan utføres raskere enn i dag.

Teksten under er fra artikkelen publisert på BuildingSupply 2. desember 2021:

– Drifts- og vedlikeholdsoppgavene på jernbanen kan trolig utføres både bedre og mer effektivt enn i dag, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. I dag opplever passasjerene forsinkelser og innstillinger altfor ofte. Veldig mye av jernbanen vår er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil. Dette kan etter vår mening best oppnås gjennom å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Vi vil derfor be Bane NOR om å stoppe konkurranseutsettingen av disse oppgavene, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Prosessen har gått for fort

Det er det helstatlige selskapet Spordrift AS som i dag utfører drifts- og vedlikeholdstjenester på jernbanen gjennom en direktekjøpsavtale med Bane NOR. Planen har vært å konkurransette disse tjenestene i ti ulike pakker. Kun én av pakkene, som omfatter Sørlandsbanen, har hittil blitt lyst ut for konkurranse.

– Jeg har registrert at det er bekymring i sektoren knyttet til konkurranseutsettingen. Prosessen har gått for fort. En slik situasjon kan skape usikkerhet blant de ansatte og svekke effektiviteten i vedlikeholdsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Forventer effektivt drifts- og vedlikeholdsarbeid

Selv om konkurranseutsettingen nå stoppes, forventer Samferdselsdepartementet som eier av Bane NOR og Spordrift at de to virksomhetene fortsetter arbeidet med å realisere forbedrings- og effektiviseringspotensialet som er identifisert for drift og vedlikehold.

– Drifts- og vedlikeholdsoppgavene på jernbanen kan trolig utføres både bedre og mer effektivt enn i dag. Slike gevinster kan vi realisere ved at Samferdselsdepartementet følger opp og støtter effektiviseringsprogrammene og den strategiske retningen som både Bane NOR og Spordrift har meislet ut. Dette betyr at jeg forventer at de to virksomhetene bruker for eksempel benchmarking, slik at de får bedre kunnskap om hvordan de ligger an i forhold til andre tilsvarende virksomheter, sier samferdsministeren.

Viktig å gi Bane NOR handlingsrom

Regjeringen er likevel ikke avvisende til at Bane NOR på sikt gjør en fornyet vurdering av hvilke deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet som bør kjøpes direkte fra Spordrift og hvilke deler som eventuelt kan kjøpes gjennom konkurranse.

– Bane NOR har frem til nå lagt opp til å dele opp drift og vedlikehold i hele ti geografiske konkurransepakker. Når Bane NOR skal se på hvordan kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester skal innrettes, er det viktig å vurdere om effektiviseringsgevinster overgår tapet av stordriftsfordeler, sier Nygård.

Han legger til at det viktigste for regjeringen er at Bane NOR nå får handlingsrom til selv å vurdere hvordan drift- og vedlikeholdsarbeidet kan gjennomføres mest mulig effektivt og på en måte som ivaretar sikkerhets- og beredskapshensyn.

– Vi ønsker å gi Bane NOR økt ansvar for å vurdere egen organisering, samtidig som vi er tydelige på at konkurranse som virkemiddel må underlegges en kritisk vurdering, sier samferdselsministeren.

Ekstraordinært foretaksmøte

Samferdselsdepartementet vil snarlig kalle inn til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR, hvor det fattes vedtak om at foretaket skal stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold.

Opphav og kilder: Samferdselsdepartementet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Veteranen Gunnar Martinsen (78) fra Fredrikstad: Legenden som ikke takker av
Linnea fra Trondheim: - Jeg var nervøs, men det var kjempeartig og spennende
Dag Erland Aarøe om Tenax 5: Den er stor og er bygd elektrisk fra bunnen av
Kranbilfolket har stemt: Jore til topps med Volvo FH4 540 og Effer 685 - se alle de flotte bilene
Dødsulykken med vogntog på E6: Skal finne hendelsesforløpet og årsaksfaktorer
Nytt bruktkonsept i 2023: “Roll-out”-maskiner fra Pon Rental

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096