23948sdkhjf

NBT i rekordfart mot å bli en stor 3PL-aktør: Fra 600 til 20.000 kvm på få år

For to år siden hadde Norsk bibliotektransport AS (NBT) en 600 kvm stor terminal i Oslo. Snart starter byggingen av to terminaler på i alt 15.000 kvm på Smedstua mellom Frogner og Kløfta.

Selskapets eget nettverk bestående av 85 biler og 13 terminaler danner basis for selskapets fortsatte bok- og pakkedistribusjon, men også for en storstilt satsing på tredjepartslogistikk.

Som firmanavnet så godt beskriver var det transport av bøker mellom landets 700 biblioteker som var forretningsideen da Norsk bibliotektransport AS (NBT) ble etablert for tyve år siden. Siden 2016 har selskapet vært heleid av Biblioteksentralen, et samvirkeforetak som er eid av landets kommuner og fylkeskommuner.

Driften har hele tiden vært basert på et unikt nettverk bestående av et stort antall terminaler/lagre rundt om i landet og en egeneid bilpark som har vokst fra snaue 40 til rundt 85 biler i dag. Inntil få år siden var kundegruppen i all hovedsak kommunale og statlige etater, som i tillegg til de mange bibliotekene også omfatter sykehus, universiteter, politi, fengsler etc.

Stor snuoperasjon

Foruten transport av bøker, var NBT i en lang periode også store på å tilby ulike posttjenester, men etter flere år med negativt driftsresultat ble Christian Narmo i 2019 bedt om å overta som daglig leder. Han satt da i styret til NBT og hadde lang fartstid fra blant annet DHL, Schenker, Cargo Partner, Norwegian Logistics.

– Som styremedlem var jeg jo godt kjent med både innmaten og tallene. Oppgaven var å stake ut hvilken vei selskapet skulle gå og rydde unna det vi kanskje ikke lenger skulle holde på med, sier Narmo.

Han forteller at de den gang hadde svært få kommersielle kunder og holdt i hovedsak på med transport av bøker for ulike kommunale og statlige virksomheter.

– Den siste tiden har solgt oss inn hos mange eksterne og kommersielle pakkekunder som vi opplever som både profesjonelle og ikke minst er opptatt av utvikling. Det har resultert i at vi har fått løftet og forbedret produktet ytterligere.

I 2020 flyttet NBT inn i 2.500 kvadratmeter store lokaler på Fjellbo mellom Skedsmokorset og Frogner hvor Quadient raskt installerte et sorteringsanlegg med 14 utkast, og som litt senere ble utvidet til 55. Foto: Henning Ivarson

Flyttet og automatiserte

Satsingen på nye kunder i pakkemarkedet gjorde at den 600 kvadratmeter store terminalen som NBT hadde i Oslo raskt ble for liten. Der hadde dessuten alt blitt håndtert manuelt og de økte volumene medførte dermed et prekært behov for automatisering.

I 2020 flyttet virksomheten inn i 2.500 kvadratmeter store lokaler på Fjellbo mellom Skedsmokorset og Frogner hvor Quadient installerte et sorteringsanlegg med 14 utkast, og som litt senere ble utvidet til 55.

Hjalmar Wiik, Senior Business Development Manager i NBT, forteller at ruteplanleggeren IntelliTrack kommuniserer direkte med sorteringsanlegget og sørger for at pakkene blir sortert helt ned på bil og ikke bare postnummer slik som ellers er vanlig. Foto: Henning Ivarson

Ferdigsortert helt ned på bil

Samtidig gikk NBT til anskaffelse av en omfattende systemløsning fra APX systems. Sentralt i denne er ruteplanleggingsverktøyet IntelliTrack som kommuniserer direkte med sorteringsanlegget.

– Det hjelper oss hver eneste dag og gir oss en fantastisk mulighet for vekst, sier Narmo, som legger til at ruteplanleggeren også gir dem et stort konkurransefortrinn.

– Mens andre aktører sorterer ned på postnummer og bygger bilen derfra og ut, planlegger vi helt ned på bilene som går ut fra terminalene våre. På den måten oppnår vi en optimalisert rutestruktur på bilene som gir besparelser på tid, miljø og en god balanse på kapasitet, fortsetter Narmo.

Hjalmar Wiik, Senior Business Development Manager i NBT, forteller at EDI-bestillingene som blir fanget opp av systemene også går til ruteplanleggeren.

– Dermed vet IntelliTrack tidlig at det kommer en pakke, og siden det også vet hvor pakken skal starter det en foreløpig planlegging. Når pakken kommer blir den automatisk veid og målt og registreres som ankommet og får status terminal Oslo. Samtidig legges den for endelig planlegging som gjennomføres på kvelden og da sorteres både pakkene som er blitt registrert og ikke er blitt det. Pakker som av en eller annen grunn ikke ankom, legges automatisk til neste dag, forteller Wiik.

Selv om anlegget på Fjellbo er en typisk gjennomstrømmingsterminal, der pakker som kommer inn med egne biler bare skal gjennom sorteringsanlegget før det går ut igjen, har NBT 350 kvadratmeter lagringsplass under en mesanin. På Berger har selskapet etablert et rent 3PL-lager med 9.600 pallplasser. Foto: Henning Ivarson

Har startet med tredjepartslogistikk

Selv om anlegget på Fjellbo er en typisk gjennomstrømmingsterminal, der bøker og pakker som kommer inn med egne biler bare skal gjennom sorteringsanlegget før det går ut igjen, har NBT 350 kvadratmeter med lagringsplass under en mesanin.

Langt større kapasitet har de på Berger, i den store logistikkdumpa et steinkast sørover, der selskapet nå også disponerer 3.800 kvadratmeter midt i bygget som rommer Grove Knutsen på den ene siden og CBK på den andre. Her tilbyr NBT 3PL-tjenester til flere kunder, et nytt produkt som de besluttet å satse på i 2020 og som de så vidt har sett starten på. Bare to uker etter at et shuttleanlegg var installert var alle de 9.600 palleplassene på bare 2.500 kvadratmeter fylt opp.

– NBT er tydeligvis veldig gode på distribusjon, men hadde dere også kompetanse på 3PL som var et nytt fagområde for dere?

– Vi har hentet inn solide driftsressurser og det er flinke folk som forhindrer avvik, sier Narmo, som legger til at han selv også har erfaring på fagområdet.

– Er det kvalitetsbegrepet, som står så sentral i pakkedistribusjonen, som også skal skille deres 3PL-virksomhet fra de andre aktørene?

– Helt klart. Det er en kjempefordel at vi som 3PL-aktør også er ansvarlig for utleveringsfunksjonen. De aller fleste andre 3PL-er benytter mange transportører, men vi kan levere det meste selv og slipper å blande inn alt og alle, sier Narmo.

Christian Narmo mener voksesmertene de så langt har hatt ikke vil være noe sammenlignet med det NBT vil få når driften på Smedstua starter opp til neste år. Grunnarbeidene på den nær 35 mål store tomten på jordet bak ham starter opp i april. Foto: Henning Ivarson

Etablerer seg i Sørum næringspark

NBT opererer i all hovedsak i B2B-segmentet og til tross for at selskapet dermed ikke har tatt del av det voldsomme oppsvinget som har vært innenfor B2C den siste tiden, forteller Narmo at de har hatt vekst på hele 25 prosent det siste året

– Høsten 2019 lanserte vi en plan om ha tre ganger vekst i løpet av fire år og det er vi i rute for å klare, sier han.

– Voksesmerter?

– Det har vi hatt, men samtidig er det nok ingenting i forhold til det vi har foran oss, sier Narmo, som legger til at de i løpet av neste år flytter til Smedstua, like i nærheten av den store industriutbyggingen på Lindeberg i Frogner kommune. Her skal Fauna Eiendom utvide Sørum næringspark, og på en nær 35 mål stor tomt skal selskapet sette opp to bygg på til sammen 15.000 kvadratmeter for NBT.

Narmo forteller at det ene bygget får en grunnflate på 5.000 kvadratmeter og en kontormesanin på 1.200 og skal romme driften de har i dag på Fjellbo med sorteringsanlegg og høyproduksjon av pakker inn og ut. Det andre bygget får en grunnflate på drøye 9.200 kvm og en mesanin på 800 kvadratmeter skal benyttes til for komplette 3PL- og lagertjenester.

Å gå fra 600 til 20.000 kvadrat på noen år er jo rene ekstremsporten, men vi har både vekst og prognoser i behold og er trygge på det vi holder på med. Christian Narmo

Og om ikke dette skulle være stort nok, forteller Narmo at NBT også skal beholde 3PL-anlegget de har på Berger i hvert fall i ti år. På spørsmål om hvorfor de ikke samler all 3PL-virksomheten under ett tak, svarer han at kundene de har der nede er svært godt fornøyd med plasseringen. NBT fikk heller ikke lov til å bygge så stort de ville på Smedstua og Narmo tror de neppe vil få plass der til alle pallene de nå har i Gneisveien på Berger.

Tomten til NBT vil få egen innkjøring direkte fra Trondheimsveien litt sør for der LoadMaster holder til i dag. Grunnarbeidene vil starte opp i april og planlagt ferdigstillelse for de to byggene er henholdsvis første og andre tertial 2023. Begge byggene vil bli BREEAM-NOR sertifisert og det største ser ut til å bli i tillegg A-klassifisert.

Bortsett fra at det minste bygget må ha et nytt sorteringsanlegg har NBT foreløpig ikke bestemt innredning og eventuell automasjonsgrad i 3PL-bygget.

– Vi har mange tanker og ideer, og frem til påske må vi ta en rekke beslutninger som sikkert mange leverandører er svært spente på, sier Narmo. Han legger til at alle kunder, uavhengig av størrelse, er viktige for dem, men at de første vil kunne være med på å påvirke noen av løsningsvalgene. Helt kundestyrte løsninger skal de imidlertid ikke ha og driften skal utføres med NBTs eget personale.

NBT har i dag 85 egne biler og forventer at bilparken vil være doblet i 2025. Selskapet har 70 Ford E-Transit i bestilling og målsettingen er å ha en tilnærmet 100 prosent utslippsfri bilpark ved utgangen av neste år. Foto: Henning Ivarson

Har 70 nye E-Transit i bestilling

– Er infrastrukturen med biler og terminaler dimensjonert for veksten som dere forventer?

– I takt med veksten må vi selvfølgelig være innstilt på å måtte justere og flytte litt på de 13 terminalene/lagrene våre og når vi kommer til 2025 har vi nok også doblet bilparken fra dagens 85. Allerede i løpet av året vil vi være oppe i 95, sier Narmo.

– Dere skal nå få satt opp to miljøoptimaliserte bygg. Har også NBT en nullutslippsvisjon på bilparken?

– Helt klart. Vi har bestilt 70 nye Ford E-Transit i forskjellige størrelser og som vil bli levert av Sulland Gruppen fra juli og utover. Målsettingen er å ha en tilnærmet 100 prosent utslippsfri bilpark ved utgangen av neste år. Vi har også bestemt at ingen av bilene skal være eldre enn tre år og ikke minst være så godt utstyrt at de er en god arbeidsplass for sjåførene, sier Narmo, som avslutningsvis legger til at det blir svært spennende å drifte elbilene. Kjørelengder på over 350 kilometer om dagen vil kreve god planlegging av lading på gunstige steder og tidspunkter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078