23948sdkhjf

Frykter at strømsjokket i verste fall kan føre til konkurser

Om lag 45% av medlemmene i Norsk Bergindustri bekrefter i en ny spørreundersøkelse at energikostnadene påvirker lønnsomheten deres i svært stor grad.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 19-24 januar. Nå etterspør Norsk Bergindust en form for kontantstøtte som private husholdninger allerede nyter godt av.

Nå etterspør Norsk Bergindustri en økonomisk støtteordning som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange medlemmer står oppe i, uttaler Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri i en pressemelding.

- Vi frykter at strømsjokket i verste fall kan føre til konkurser, sier Anita Helene Hall. 

Oppfordrer regjeringen om å komme på banen

Næringen omfattes av mye maskiner og utstyr i produksjons- drifts- og vedlikeholdsprosessene. Nå oppfordrer vi regjeringen til å komme på banen og presentere et opplegg i tråd med ønskene våre, slik at næringen får større økonomisk trygghet for overgangen til nullutslippsløsninger fremover.

-  Vi noterer oss at landbruket og veksthusnæringen allerede har fått tilsvarende ordninger, kommenterer hun.

Undersøkelsen viser for øvrig følgende hovedfunn:

  • Om lag 45% av respondentene bekrefter at energikostnadene (elektrisk, gass, fossilt drivstoff, annet) påvirker lønnsomheten i deres virksomhet i svært stor grad (de vil si over 20% samlet økning)
  • Med dagens prisbilde og mangler på støtteordninger fra regjeringen, svarer om lag halvparten av respondentene at de vil utsette overgangen fra fossilt til nullutslipp
  • Om lag 25% svarer at de vil planlegge å få på plass nullutslippsløsninger, uansett om det kommer økonomiske tiltak fra myndighetene eller ei.

- Det er verdt å merke seg at halvparten av respondentene er usikre om de ville valgt overgang til nullutslipp hvis de var kjent med dagens prissvingninger, forklarer hun.

Innfør kontantstøtte

Av tiltak regjeringen nå bør iverksette for å avhjelpe situasjonen, er en form for kontantstøtte som private husholdninger allerede nyter godt av. Dette svarer om lag halvparten.  De resterende ønsker fordeler seg noenlunde likt på lettelser i merverdiavgiften, nettleie, el-avgift og relevante støtteordninger gjennom Enova.

- Når bransjen opplever slike prisøkninger som vi nå ser, må næringen snarlig omfattes av konkrete, ubyråkratiske støtteordninger for å komme videre. I motsatt fall frykter vi at overgangen til nullutslippssamfunnet tar mye lengre tid, avslutter Hall.

Opphav og kilder: Norsk Bergindustri

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109