23948sdkhjf

Ut på anbud: 4,5 kilometer ny vei i Klæbu

Trøndelag Fylkeskommune skal bygge 4,5 km ny veg i Klæbu. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim:

Tidligere er strekningene Sandmoen-Rødde og Rødde-Tanem bygd i regi av Statens Vegvesen. Tanem-Tulluan skal bygges langs østsiden av Vassfjellet, gjennom bl.a Forset Grus.

Strekningen består av følgende elementer:

  • Veg: 3500 meter.
  • Tunnel: 980 meter (Tanemstunnelen)
  • Bruer: 97 meter + 43 meter (Tullbekkbrua og Forsetbrua).

I den sørlige delen av prosjektet fører forekomster av kvikkleire til at det må gjøre stabiliserende terrenginngrep.

Formålet med det nye vegen er å bidra til et bedre bomiljø, sikrere skoleveg og legge til rette for økt næring i området. Når den nye vegen åpnes vil så godt som all tungbiltrafikk og annen gjennomgangstrafikk i det tettbebygde området på Tanem forsvinne. Det vil også ta kortere tid å kjøre til Vassfjellet Vinterpark.

Prosjektet gjennomføres som en modellbasert utførelsesentreprise etter NS 8405.

Planlagt byggestart: april 2022.
Planlagt ferdigstillelse: sommeren 2024.

Trafikkmengde og hastighet

Gjennomsnittlig trafikkmengde på Brøttemsvegen (dagens fv. 704) gjennom Tanem er ca. 3 500 kjøretøy per døgn. 16 prosent av trafikken er tungtransport.

På Brøttemsvegen lenger sør mot Tulluan avtar trafikkmengden til ca. 1 500 kjøretøy per døgn. Det meste av gjennomgangstrafikk og nærings-/massetransport vil bli overført fra Brøttemsvegen til ny veg. Vegen får 80 km/t fartsgrense.

Kilde: Trøndelag fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094