23948sdkhjf

Statens vegvesen: "Klimaasfalt" gir resultater

Tallene er klare: CO2-vektingen av asfaltkontraktene reduserer utslippene

ANBUD OG KLIMA: Statens vegvesen er freidig nok til å kalle det "klimavennlig asfalt" - mer nøternt sett er det nok heller "mindre klimauvennlig". Men anyway, det går i riktig retning da.

– Vi er på god veg til å nå målene vi satte oss om å halvere CO2-utslippet til drift og vedlikehold innen 2030. Vi ser at det vi har jobbet med gir resultater, sier Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Og opplyser at de dermed øker satsningen på CO2-vekting i asfaltkontraktene

Asfalt i regnskap

Alle asfaltkontraktene på riksveg skal ha CO2-regnskap, slik at vegeier har full oversikt over hvor mye CO2 som blir sluppet ut. Og alle asfalttypene leveres med en miljødeklarasjon (EPD).

CO2-regnskapet viser at CO2-vektingen ga en reduksjon på 6300 tonn CO2 for asfalten som ble lagt på riksvegene i fjor. Det underbygges i en rapport Veiteknisk institutt har utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Det viser at CO2-vektingen fungerer, mener Lunaas. - Vi fikk en reduksjon i utslipp av CO2 fra 61 kg til 54 kg CO2 per tonn asfalt, eller 13 prosent.

I fjor hadde 25 prosent av asfaltkontraktene CO2-vekting, mens det i år blir økt til 75 prosent - med forhåpentligvis tilsvarende reduksjon, 

Asfaltkontraktene erpå anbud i disse dager. Dermed er det ikke bare pris som teller, men at asfaltentreprenørene kan produsere asfalt med lavt klimagassutslipp.

Klare signaler til asfaltbransjen gir forutsigbarhet

Vegvesenet mener at fokus på CO2  i asfaltkontraktene har ført til at entreprenørene har øket fokus på sine utslipp.

– Vi har en god dialog med bransjen i arbeidet vårt med å utvikle kontraktene. Da får vi nytte av entreprenørenes kunnskap til å gi oss et asfaltdekke som har samme kvalitet, til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

Det er mange ulike tiltak som reduserer CO2-utslippet fra asfaltvirksomheten;

  • å øke andelen av resirkulertasfalt
  • endre brenselskilder i asfaltfabrikken
  • produsere asfalten ved lavere temperatur
  • mindre utslipp ved transport med bil og båt
  • biogene bindemidler osv.

–Tiltakene for å begrense CO2-utslippene skal ikke gå på bekostning av levetiden til asfalten, oppklarer Lunaas.

Det er altså like tydelige krav til kvalitet, som asfaltens bestandighet, deformasjonsegenskaper og motstand mot piggdekkslitasje.

Det tas prøver av asfalten når den legges, og tilstandsutviklingen følges opp med målinger av spor og jevnhet de neste årene.

Klimanøytral asfaltbransje innen 2050

– En samlet asfaltbransje er helt soleklare på at de ønsker at asfaltkjøperne stiller klimakrav. De vil konkurrere på utvikling, ikke på laveste pris, sier Arne Aakre, avdelingsleder veg og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Internasjonalt er det ingen land som har kommet så langt som Norge i å kutte klimagassutslippene i asfaltvirksomheten, og både entreprenørene og vegeierne opplever stor oppmerksomhet.

– Fram til 2050 skal asfaltbransjen i Norge bli klimanøytral. CO2-vektingen i asfaltkontraktene vil føre til at vi får en utvikling som gjør at vi kommer dit, sier Aakre.

– Helt ned til de minste entreprenørene oppgraderer eller investerer i nye asfaltfabrikker med mer klimavennlig oppvarming. Asfaltentreprenørene opplever en forutsigbarhet og klare signaler fra de store asfaltkjøperne, Statens vegvesen, fylkeskommunene og de store kommunene, sier Aakre.

Fortsetter utviklingen av asfaltkontraktene på riksveg

Statens vegvesen fortsetter arbeidet med å utvikle asfaltkontraktene for å redusere CO2-utslippene ytterligere. Det jobbes med egenskapskontrakter for asfalt også i år, etter å ha testet det for første gang i fjor. 

Etaten er også med i Grønt skipsfartsprogram, hvor et av målene er å få båtene som transporterer pukk, grus og asfalt over på mer klimavennlige energibærere.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078